เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 10 กันยายน 2017

สวางคนิวาส  อ่านว่า สะ-วาง-คะ-นิ-วาด  แยกศัพท์เป็น สวางค + นิวาส

สวางคนิวาส อ่านว่า สะ-วาง-คะ-นิ-วาด แยกศัพท์เป็น สวางค + นิวาส

ทองย้อย แสงสินชัย สวางคนิวาส อ่านว่า สะ-วาง-คะ-นิ-วาด แยกศัพท์เป็น สวางค + นิวาส (๑) “สวางค” บาลีเขียน “สฺวางค” (มีจุดใต้ ส อ่านว่า สฺ-วาง-คะ ออกเสียง สฺ- สั้น-เบา คล้ายคำว่า ซวง-) รูปคำเดิมมาจาก สุ (คำอุปสรรค = ดี, งาม, ง่าย) + องฺค (ก) “องฺค” ...
กฐินมาแล้ว (๓) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

กฐินมาแล้ว (๓) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

ทองย้อย แสงสินชัย กฐินมาแล้ว (๓) ----------- ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน ----------- ตอนที่ ๓ : ปัญหาเรื่องพระ ๕ รูป ----------- ในการทอดกฐินนั้นเคยมีปัญหาถามกันว่า ต้องมีพระอย่างน้อยกี่รูปจึงจะรับกฐิน ...

HOME

Powered By : VeeZa