SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 23 กันยายน 2017

สันติปาลาราม  วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย  อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม  แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

ทองย้อย แสงสินชัย  สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม (๑) “สันติ” บาลีเขียน “สนฺติ” (สัน-ติ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ) + ติ ปัจจัย, แปลง มฺ ที่สุดธาตุเป็น นฺ (สมฺ ...
บันทึกความจริง กรณีพระมหาอภิชาติ

บันทึกความจริง กรณีพระมหาอภิชาติ

บทความ, สังคม
0
99
ทองย้อย แสงสินชัย บันทึกความจริง กรณีพระมหาอภิชาติ ------------------------------ กรณีพระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท วัดเบญจมบพิตร ลาสิกขาโดยอำนาจของรัฐ คงเป็นที่ทราบทั่วกันแล้ว ผมมีเรื่องจะขอแรงญาติมิตรครับ คือผมได้อ่านความเห็นของคนทั้งหลายแล ...

HOME

Powered By : VeeZa