เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 10 ตุลาคม 2017

สัททสัญญาสาธุการ  ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน  อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน  แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ

HOME

Powered By : VeeZa