SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 14 ตุลาคม 2017

ทักษิณาวรรต – อุตราวรรต  เวียนขวา – เวียนซ้าย  อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด

ทักษิณาวรรต – อุตราวรรต เวียนขวา – เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด

ทองย้อย แสงสินชัย ทักษิณาวรรต - อุตราวรรต เวียนขวา - เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด “ทักษิณาวรรต” บาลีเป็น “ทกฺขิณาวฏฺฏ” (ทัก-ขิ-นา-วัด-ตะ) แยกศัพท์เป็น ทกฺขิณ + อาวฏฺฏ “อุตราวรรต” บาลีเป็น “อุตฺตราวฏฺฏ” (อุด-ตะ-รา-วัด-ตะ) แยก ...
บรรจถรณ์  ใครจะนอนแบบไหน  อ่านว่า บัน-จะ-ถอน

บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน

ทองย้อย แสงสินชัย  บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บรรจถรณ์ : (คำแบบ) (คำนาม) เครื่องลาด, เครื่องปู, ที่นอน. (ป. ปจฺจตฺถรณ).” พจนานุกรมฯ บอกว่า “บรรจถรณ์” บาลีเป็น “ปจฺจตฺถรณ” ...
สึกพระอภิชาติถึงคำสั่งมหาเถรฯ ปฏิรูปหรือแค่การเมือง?

สึกพระอภิชาติถึงคำสั่งมหาเถรฯ ปฏิรูปหรือแค่การเมือง?

การเมือง, บทความ
0
59
Posted: 11 Oct 2017 09:06 PM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล วิเคราะห์คำสั่งมหาเถรฯ ก้าวแรกปฏิรูปพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์ หรือแค่เป้าหมายทางการเมือง ป้องปรามการวิพากษ์วิจารณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่ปฏิรูปคำสอนเพื่อตอบสนองสิทธิมนุษยชนและประชา ...

HOME

Powered By : VeeZa