เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: พฤศจิกายน, 2017

ขัดสัคเค อ่านว่า ขัด-สัก-เค

ขัดสัคเค อ่านว่า ขัด-สัก-เค

0
184
ทองย้อย แสงสินชัย ขัดสัคเค อ่านว่า ขัด-สัก-เค (๑) “ขัด” เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 มีคำว่า “ขัดตำนาน” บอกไว้ว่า - “ขัดตำนาน : (คำกริยา) สวดบทนําเป็นทํานองก่อนสวดมนต์.” “ขัด” ในที่นี้มีความหมายเช่นเดียวกับ “ขัดตำนาน” แต่เ ...
เอกํ นาม กึ อ่านว่า เอ-กัง นา-มะ กิง

เอกํ นาม กึ อ่านว่า เอ-กัง นา-มะ กิง

0
192
ทองย้อย แสงสินชัย  เอกํ นาม กึ อ่านว่า เอ-กัง นา-มะ กิง อรรถกถาธรรมบทเล่าเรื่องนักบวชหญิงนอกศาสนาคนหนึ่งท้าโต้วาทะกับพระสารีบุตร โดยยกปัญหาเชิงปรัชญาขึ้นมาถามกัน นักบวชหญิงผู้นั้นเป็นฝ่ายถามก่อน พระสารีบุตรสามารถตอบได้หมดทุกคำถาม จนสิ้นปัญญาจ ...
น้ำกรวด – กรวดน้ำ “น้ำกรวด” และ “กรวดน้ำ” เป็นคำไทย จึงควรหาความรู้ในภาษาไทยก่อน

น้ำกรวด – กรวดน้ำ “น้ำกรวด” และ “กรวดน้ำ” เป็นคำไทย จึงควรหาความรู้ในภาษาไทยก่อน

0
480
ทองย้อย แสงสินชัย น้ำกรวด - กรวดน้ำ “น้ำกรวด” และ “กรวดน้ำ” เป็นคำไทย จึงควรหาความรู้ในภาษาไทยก่อน พจนานุกรมฯ ว่าอย่างไร : คำว่า “กรวด” ในที่นี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เก็บไว้เป็น “กรวด ๓” บอกไว้ดังนี้ - “กรวด ๓ : (คำกริยา) หลั่ง ...
อปโลกน์ ไม่ใช่คำอนุญาตให้ญาติโยมกินข้าววัดได้ อ่านว่า อะ-ปะ-โหฺลก

อปโลกน์ ไม่ใช่คำอนุญาตให้ญาติโยมกินข้าววัดได้ อ่านว่า อะ-ปะ-โหฺลก

0
83
ทองย้อย แสงสินชัย อปโลกน์ ไม่ใช่คำอนุญาตให้ญาติโยมกินข้าววัดได้ อ่านว่า อะ-ปะ-โหฺลก “อปโลกน์” บาลีเป็น “อปโลกน” อ่านว่า อะ-ปะ-โล-กะ-นะ รากศัพท์มาจาก อป (คำอุปสรรค = ปราศจาก, หลีกออก) + โลกฺ (ธาตุ = เห็น, ดู, แลดู) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ ...
หนี้สงฆ์ บาลีว่าอย่างไร ถ้าแปลคำต่อคำ – “หนี้” คำบาลีคือ “อิณ”  “สงฆ์” คำบาลีคือ “สงฺฆ”

หนี้สงฆ์ บาลีว่าอย่างไร ถ้าแปลคำต่อคำ – “หนี้” คำบาลีคือ “อิณ”  “สงฆ์” คำบาลีคือ “สงฺฆ”

0
103
ทองย้อย แสงสินชัย หนี้สงฆ์ บาลีว่าอย่างไร ถ้าแปลคำต่อคำ - “หนี้” คำบาลีคือ “อิณ”  “สงฆ์” คำบาลีคือ “สงฺฆ” (๑) “อิณ” อ่านว่า อิ-นะ รากศัพท์มาจาก อิ (ธาตุ = ไป, ถึง) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ), แปลง น เป็น ณ : อิ + ยุ > อน = อิน ...
ยถาให้ผี – สัพพีให้คน ไม่ใช่แค่คำคล้องจอง

ยถาให้ผี – สัพพีให้คน ไม่ใช่แค่คำคล้องจอง

0
198
ทองย้อย แสงสินชัย ยถาให้ผี - สัพพีให้คน ไม่ใช่แค่คำคล้องจอง (๑) “ยถา” อ่านว่า ยะ-ถา เป็นคำจำพวกนิบาต (particle) แปลว่า ฉันใด, เหมือน, ตาม หลักการใช้ ยถา : - ถ้าใช้โดดๆ จะต้องมีข้อความที่มีคำว่า “เอวํ” หรือ “ตถา” มาคู่กัน เหมือนภาษาไทยว่า “ฉ ...
สำนวนโวหาร “ใจอ่อน” หรือจิตอ่อน คืออะไร ?

สำนวนโวหาร “ใจอ่อน” หรือจิตอ่อน คืออะไร ?

VeeZa, บทความ
0
184
ศัพท์ในทางพุทธศาสนา ไม่มีศัพท์เฉพาะว่า "ใจอ่อน" หรือ "จิตอ่อน" เมื่อพูดถึงจิต ท่านกล่าวในลักษณะใหญ่ ๆ ๔ อย่าง คือ ๑.จิตเป็นกุศล (กุศลจิต) ๒. จิตเป็นอกุศล (อกุศลจิต) ๓. จิตเป็นวิบาก, เป็นผล เรียก วิปากจิตบ้าง, ผลจิตบ้าง ๔. จิตที่เป็นกิริยา คือจิตที่นอกเหนือจากความเป็นกุศล,อกุศล,วิบา ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ทำไมศาสนาเป็นอุปสรรคของศีลธรรมสมัยใหม่

สุรพศ ทวีศักดิ์: ทำไมศาสนาเป็นอุปสรรคของศีลธรรมสมัยใหม่

บทความ, สังคม
0
67
Posted: 22 Nov 2017 07:48 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) สุรพศ ทวีศักดิ์   เราเชื่อตามๆ กันมา (อย่างขัดหลักกาลามสูตร) ว่า “ศีลธรรมมาจากศาสนาเท่านั้น” และ “ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี” จึงสรุปว่า ศาสนาไม่มีปัญหาในตัวมันเอง หากจะมีปัญหาย่อมเกิดจา ...
แอมเนสตี้ฯ เปิดรายงานสถานการณ์โรฮิงญา หนักถึงขั้นอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์

แอมเนสตี้ฯ เปิดรายงานสถานการณ์โรฮิงญา หนักถึงขั้นอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์

ข่าว
0
46
Posted: 21 Nov 2017 03:04 AM (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) รัฐบาลพม่าเป็นเจ้าภาพระบบแบ่งแยกเชื้อชาติตั้งแต่เชิงนโยบายถึงการใช้ความรุนแรง โรฮิงญาโดนกีดกันการเข้าถึงสถานะพลเมือง การศึกษา สาธารณสุข ทำพิธีทางศาสนา เรียกร้องนานาประเทศร่วมกันหยุดยั้ง คว่ำบาตรอาวุธให้พม่า อัด ความคิ ...
ใครคือเจ้าของพุทธศาสนา?: ถอดรื้อความคิดเรื่องการสังคายนาเพื่อแก้ปัญหาภิกษุณีไทย

ใครคือเจ้าของพุทธศาสนา?: ถอดรื้อความคิดเรื่องการสังคายนาเพื่อแก้ปัญหาภิกษุณีไทย

บทความ, สังคม
0
87
Posted: 21 Nov 2017 06:15 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไ ชาญณรงค์ บุญหนุน   1. บทนำ บทความนี้ปรับปรุงจากบทความชื่อ “การปกป้องสุทธิภาวะของสังคายนากับศาสนาอนุรักษนิยม” ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการบรรยายในการอบรมประจำปีของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง ...
วิตักกสัณฐานสูตร ว่าด้วยสัณฐานแห่งวิตก

วิตักกสัณฐานสูตร ว่าด้วยสัณฐานแห่งวิตก

ช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ ผู้ชำนาญ ใช้ลิ่มอันเล็ก ตอกโยก ถอนลิ่มอันใหญ่ออกได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออาศัยนิมิตใดแล้ว มนสิการนิมิตใด วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศล ซึ่งประกอบด้วย ฉันทะบ้าง ประกอบด้วยโทสะบ้าง ประกอบด้วย โมหะบ้าง ย่อมเกิดขึ้น ภิกษุนั้นควรมนสิการ นิมิตอื่นซึ่ง ...
วสันตดิลก พร่างพราวราวหยาดฝน อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-ดิ-หฺลก ประกอบด้วยคำว่า วสันต + ดิลก

วสันตดิลก พร่างพราวราวหยาดฝน อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-ดิ-หฺลก ประกอบด้วยคำว่า วสันต + ดิลก

0
213
ทองย้อย แสงสินชัย วสันตดิลก พร่างพราวราวหยาดฝน อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-ดิ-หฺลก ประกอบด้วยคำว่า วสันต + ดิลก (๑) “วสันต” บาลีเป็น “วสนฺต” (วะ-สัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก วสฺ (ธาตุ = ยินดี, พอใจ) + อนฺต ปัจจัย : วสฺ + อนฺต = วสนฺต (ปุงลิงค์) แปลตา ...

HOME

Powered By : VeeZa