เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 05 พฤศจิกายน 2017

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ บาลีว่าอย่างไร ลองแปลคำว่า “ถวายพระเพลิง” แบบไทยๆ 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ บาลีว่าอย่างไร ลองแปลคำว่า “ถวายพระเพลิง” แบบไทยๆ 

บทความ
0
79
ทองย้อย แสงสินชัย ถวายพระเพลิงพระบรมศพ บาลีว่าอย่างไร ลองแปลคำว่า “ถวายพระเพลิง” แบบไทยๆ  “ถวาย” คือให้ ตรงกับคำบาลีว่า “ทาน” “พระเพลิง” คือไฟ ตรงกับคำบาลีว่า “อคฺคิ” เอาคำว่า “ทาน” กับ “อคฺคิ” มาต่อกันเข้าตามสูตรบาลีที่แปลจากหลังมาหน้า ก็ต้องเป็น “อ ...
เครื่องสังเค็ด เครื่องอะไร? คำศัพท์คือ “สังเค็ด” อ่านตรงตัวว่า สัง-เค็ด

เครื่องสังเค็ด เครื่องอะไร? คำศัพท์คือ “สังเค็ด” อ่านตรงตัวว่า สัง-เค็ด

0
222
ทองย้อย แสงสินชัย เครื่องสังเค็ด เครื่องอะไร? คำศัพท์คือ “สังเค็ด” อ่านตรงตัวว่า สัง-เค็ด หนังสือ “คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เผยแพร่ อธิบายคำว่า “เครื ...
ถูปารหบุคคล อ่านว่า ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน แยกศัพท์เป็น ถูป + อรห + บุคคล

ถูปารหบุคคล อ่านว่า ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน แยกศัพท์เป็น ถูป + อรห + บุคคล

0
117
ทองย้อย แสงสินชัย  ถูปารหบุคคล อ่านว่า ถู-ปา-ระ-หะ-บุก-คน แยกศัพท์เป็น ถูป + อรห + บุคคล (๑) “ถูป” บาลีอ่านว่า ถู-ปะ รากศัพท์มาจาก - (1) ถุ (ธาตุ = สรรเสริญ, ชมเชย) + ป ปัจจัย, ทีฆะ อุ ที่ ถุ เป็น อู (ถุ > ถู) : ถุ + ป = ถุป > ถูป ...
สีลัพพตปรามาส ถ้าวางก็ว่าง อ่านว่า สี-ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด แยกศัพท์เป็น สีล + พต + ปรามาส

สีลัพพตปรามาส ถ้าวางก็ว่าง อ่านว่า สี-ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด แยกศัพท์เป็น สีล + พต + ปรามาส

0
111
ทองย้อย แสงสินชัย สีลัพพตปรามาส ถ้าวางก็ว่าง อ่านว่า สี-ลับ-พะ-ตะ-ปะ-รา-มาด แยกศัพท์เป็น สีล + พต + ปรามาส (๑) “สีล” บาลีอ่านว่า สี-ละ รากศัพท์มาจาก - (1) สีลฺ (ธาตุ = สงบ, ทรงไว้) + อ ปัจจัย : สีลฺ + อ = สีล แปลตามศัพท์ว่า “เหตุสงบแห่งจ ...
โบกขรพรรษ ฝนมหัศจรรย์ อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-พัด แยกศัพท์เป็น โบกขร + พรรษ

โบกขรพรรษ ฝนมหัศจรรย์ อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-พัด แยกศัพท์เป็น โบกขร + พรรษ

0
421
ทองย้อย แสงสินชัย  โบกขรพรรษ ฝนมหัศจรรย์ อ่านว่า โบก-ขะ-ระ-พัด แยกศัพท์เป็น โบกขร + พรรษ (๑) “โบกขร” บาลีเป็น “โปกฺขร” (โปก-ขะ-ระ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปุสฺ (ธาตุ = เลี้ยง, เจริญ) + ขร ปัจจัย, แผลง อุ ที่ ปุ-(สฺ) เป็น โอ (ปุสฺ > โปส), ...
ประทีป อ่านว่า ปฺระ-ทีบ

ประทีป อ่านว่า ปฺระ-ทีบ

0
129
ทองย้อย แสงสินชัย  ประทีป อ่านว่า ปฺระ-ทีบ “ประทีป” บาลีเป็น “ปทีป” (ปะ-ที-ปะ) รากศัพท์มาจาก ป (คำอุปสรรค = ทั่วไป, ข้างหน้า, ก่อน, ออก) + ทิปฺ (ธาตุ = สว่าง, รุ่งโรจน์) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะต้นธาตุ คือ อิ ที่ ทิ-(ปฺ) เป็น อี (ทิปฺ > ทีป) ...
อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา

อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา

0
854
ทองย้อย แสงสินชัย อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา เป็นคำบาลีที่คุ้นหูคนไทยมากอีกคำหนึ่ง เป็นข้อความบาทหนึ่งหรือวรรคหนึ่งในคาถา (= คำประพันธ์) 4 วรรค หรือ 1 บท จะได้ยินเวลาไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตาย เช่น สวดพระอภิธรรม ...
MeToo สะเทือนถึงศาสนา ผญ.หลายคนเปิดโปงล่วงละเมิดทางเพศในคริสตจักรอังกฤษ

MeToo สะเทือนถึงศาสนา ผญ.หลายคนเปิดโปงล่วงละเมิดทางเพศในคริสตจักรอังกฤษ

ข่าว
0
74
Posted: 03 Nov 2017 12:09 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) จากกรณี ฮาร์วี่ย์ ไวน์สไตน์ ผู้อำนวยการสร้างชื่อดังของวงการฮอลลีวูดเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ส่งผลสะเทือนไปถึงคริสตจักรแห่งอังกฤษซึ่งสมาชิกระดับสูงคนหนึ่งของศาสนจักรเปิดโปงว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศจำนวนมากในทุกระดั ...

HOME

Powered By : VeeZa