เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 10 พฤศจิกายน 2017

ราชสวัสดิ์  ผิดจนถูก  อ่านว่า ราด-ชะ-สะ-หฺวัด  ประกอบด้วยคำว่า ราช + สวัสดิ์

ราชสวัสดิ์ ผิดจนถูก อ่านว่า ราด-ชะ-สะ-หฺวัด ประกอบด้วยคำว่า ราช + สวัสดิ์

0
774
ทองย้อย แสงสินชัย  ราชสวัสดิ์ ผิดจนถูก อ่านว่า ราด-ชะ-สะ-หฺวัด ประกอบด้วยคำว่า ราช + สวัสดิ์ (๑) “ราช” บาลีอ่านว่า รา-ชะ แปลตามรากศัพท์ว่า - (1) “ผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมาก” ความหมายนี้ประกอบขึ้นจาก ราชฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง) + ...
ธรรมวิภาค  อ่านว่า ทำ-มะ-วิ-พาก  ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + วิภาค

ธรรมวิภาค อ่านว่า ทำ-มะ-วิ-พาก ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + วิภาค

0
159
ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมวิภาค อ่านว่า ทำ-มะ-วิ-พาก ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + วิภาค (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจัย (รมฺม > มฺม) : ธรฺ > ธ + ...
วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย  อ่านว่า วิ-สุง-วิ-สุง-รัก-ขะ-นัด-ถา-ยะ

วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย อ่านว่า วิ-สุง-วิ-สุง-รัก-ขะ-นัด-ถา-ยะ

0
97
ทองย้อย แสงสินชัย วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย อ่านว่า วิ-สุง-วิ-สุง-รัก-ขะ-นัด-ถา-ยะ “วิสุํ วิสุํ” (วิสุง วิสุง) แปลว่า คนละส่วน, ต่างหาก, แยกออก, แยกจากกัน “รกฺขณตฺถาย” ประกอบด้วย รกฺขณ (การรักษา) + อตฺถ (ประโยชน์, ความหมาย, ความมุ่งหมาย) อตฺถ เปล ...
ชำนาญ จันทร์เรือง: ตอบข้อสงสัยการไม่นับถือศาสนา

ชำนาญ จันทร์เรือง: ตอบข้อสงสัยการไม่นับถือศาสนา

บทความ
0
183
Posted: 07 Nov 2017 06:50 PM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ชำนาญ จันทร์เรือง สิ่งที่สงสัยและเป็นข้อถกเถียงกันมาโดยตลอดว่าคนที่เลือกจะไม่นับถือศาสนาใดๆนั้นมีเหตุผลอะไร ซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลแตกต่างกันไป เช่น บางคนอาจเห็นว่าการนับถือศาสนาเป็นเครื่องผูกมัดให้แก่ชีวิตตนเอง ...

HOME

Powered By : VeeZa