เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 11 พฤศจิกายน 2017

มาทำความเข้าใจคำว่า “พุทธคุณ” ที่แปลว่า “คุณของพระพุทธเจ้า” ในเบื้องต้นดังนี้

มาทำความเข้าใจคำว่า “พุทธคุณ” ที่แปลว่า “คุณของพระพุทธเจ้า” ในเบื้องต้นดังนี้

VeeZa, บทความ
0
837
พระคุณโดยประการทั้งปวง อาจแบ่งออกเป็นหลายนัย คือ คุณที่เป็นไป ๒ นัย คือ ๑. อัตตัตถคุณ คือพระคุณที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลส่วนของพระองค์เอง อย่างเช่น พระปัญญาคุณ, พระบริสุทธิคุณ...ฯ ๒. ปรัตถคุณ คือพระคุณที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่น เช่น มหากรุณาธิคุณ เป็นต้น พระคุณในลักษณะใ ...

HOME

Powered By : VeeZa