เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 12 พฤศจิกายน 2017

ไตรทศาลัย  ทำไมจึงหมายถึงสวรรค์  อ่านว่า ไตฺร-ทะ-สา-ไล  แยกศัพท์เป็น ไตรทศ + อาลัย

ไตรทศาลัย ทำไมจึงหมายถึงสวรรค์ อ่านว่า ไตฺร-ทะ-สา-ไล แยกศัพท์เป็น ไตรทศ + อาลัย

0
109
ทองย้อย แสงสินชัย  ไตรทศาลัย ทำไมจึงหมายถึงสวรรค์ อ่านว่า ไตฺร-ทะ-สา-ไล แยกศัพท์เป็น ไตรทศ + อาลัย (๑) “ไตรทศ” บาลีเป็น “ติทส” (ติ-ทะ-สะ) รากศัพท์มาจาก ติ (สาม) + ทส (ข้อกำหนด, ขอบเขต) : ติ + ทส = ติทส แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีข้อกำหนดสามประ ...
วรรณะใหญ่ ๆ ในศาสนาพราหมณ์มีอยู่ ๔ วรรณะ

วรรณะใหญ่ ๆ ในศาสนาพราหมณ์มีอยู่ ๔ วรรณะ

ปกิณกะ
0
527
ระบบวรรณะเกิดจากพวก อริยะ หรือ อารยัน ซึ่งเข้ามารุกรานชนพื้นเมืองในอินเดียครั้งทำสงครามกับเจ้าของถิ่นเดิมซึ่งเรียกว่าพวก มิลักขะ (หรือ ทัสสยุ หรือทราวิฑ) จนได้รับชัยชนะ พวกมิลักขะต้องถอยร่นลงไปทางใต้ เหล่าอริยะจึงใช้ศาสนาพราหมณ์เป็นเครื่องมือในการแบ่งวรรณะ โดยถือว่าวรรณทั้ง ๔ เกิดมาจากอว ...
อารัมมณาสันนวิถี เวลาใกล้จะตาย จะมีอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย

อารัมมณาสันนวิถี เวลาใกล้จะตาย จะมีอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย

อารัมมณาสันนวิถี เวลาใกล้จะตาย จะมีอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย สรรพสัตว์ย่อมตายไปเพราะเหตุแห่งความตาย 4 ประการ เมื่อเวลาใกล้จะตายนั้น อารมณ์ 3 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมปรากฏแก่สัตว์ทางทวาร 6 ใน ทวารใดทวารหนึ่ง ได้โดยอำนาจของกรรม อารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตาย มี 3 ประการ สรรพสัตว์ย่อมตาย ...
การตาย 4 ประเภท เหตุให้เกิดความตาย 4 ประการ

การตาย 4 ประเภท เหตุให้เกิดความตาย 4 ประการ

การตาย 4 ประเภท เหตุให้เกิดความตาย 4 ประการ เหตุให้ความตายเกิดมี 4 ประการ การตายมีด้วยกัน 4 ประเภท สิ้นอายุ สิ้นกรรม สิ้นทั้งสอง กรรมตัดรอน ตายแล้วไปไหนจะรู้ได้อย่างไร เลือกได้อย่างไร เหตุให้ความตายเกิดทั้ง 4 ประการ มีรายละเอียดที่ต้องศึกษาดังต่อไปนี้ 1. อายุกขยะมรณะ ตายเพราะสิ้ ...
การรอดตาย ไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์ของพระเครื่อง แต่เกิดจากบุญกรรมของตนเอง

การรอดตาย ไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์ของพระเครื่อง แต่เกิดจากบุญกรรมของตนเอง

VeeZa, บทความ
0
505
การรอดชีวิต ไม่ตาย ไม่ได้เกิดมาจากปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อ ...องค์ใด ๆ ทั้งนั้น....การรอดชีวิตนั้น เกิดแต่บุญกรรมของตนเอง แต่บุญกรรมของตนเองนั้น อาจจะมีหลวงพ่อที่ห้อยคอเป็นอารมณ์ให้เกิดได้...เรียกว่าเป็น "อารัมมณปัจจัย" (รอดตายด้วยบุญของตนเอง แต่บุญนั้นเกิดแต่การระลึกถึงหลวงพ่อที่ห้อยคอ) ...

HOME

Powered By : VeeZa