เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 02 ธันวาคม 2017

กาลเวลา ไม่มีรูปร่างสัณฐาน แต่ฝากร่องรอยเอาไว้บนใบหน้า

กาลเวลา ไม่มีรูปร่างสัณฐาน แต่ฝากร่องรอยเอาไว้บนใบหน้า

VeeZa, บทความ, ปกิณกะ
0
98
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครเคยเห็นว่า "กาลเวลา หน้าตาเป็นอย่างไร?" แต่ดูจากหลักฐาน เชื่อว่า "กาลเวลา คือสัตว์ปีก" เพราะทิ้งหลักฐานไว้คือ "รอยตีนกา" ธันวาคม เดือนเป็นที่มาแห่งธนู ธนุ+อาคม - ธนุ แปลว่า ธนู, ลูกธนู (บาลีเป็น ธนุ อ่านว่า "ธะ - นุ" ศัพท์นี้เป็น "อุการันต์" คือมีสระ อ ...
นามสมณศักดิ์  เมื่อไรจะเลิกซื่อบื้อ ว่าเป็นชื่อกับนามสกุล

นามสมณศักดิ์ เมื่อไรจะเลิกซื่อบื้อ ว่าเป็นชื่อกับนามสกุล

บทความ
0
62
ทองย้อย แสงสินชัย  นามสมณศักดิ์ เมื่อไรจะเลิกซื่อบื้อ ว่าเป็นชื่อกับนามสกุล คำว่า “นามสมณศักดิ์” หมายถึง ชื่อของพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ คำว่า “สมณศักดิ์” ประกอบด้วยคำว่า สมณ (นักบวช, ภิกษุ, บรรพชิต) + ศักดิ์ (อํานาจ, ความสามารถ, ก ...
อาสุํ อานนฺทราหุลา  ไม่ใช่ — ราหุโล

อาสุํ อานนฺทราหุลา ไม่ใช่ — ราหุโล

ทองย้อย แสงสินชัย  อาสุํ อานนฺทราหุลา ไม่ใช่ -- ราหุโล “อาสุํ อานนฺทราหุลา” เป็นข้อความบาทหนึ่งในพระคาถาชินบัญชร ข้อความเต็มๆ ของพระคาถาบทนี้มีดังนี้ - เขียนแบบบาลี : ทกฺขิเณ สวเน มยฺหํ.......อาสุํ อานนฺทราหุลา กสฺสโป จ มหานาโม......อุภาสุํ ว ...

HOME

Powered By : VeeZa