เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 09 ธันวาคม 2017

คำบูชาข้าวพระ

คำบูชาข้าวพระ

ทองย้อย แสงสินชัย คำบูชาข้าวพระ - คำแนะนำทั่วไป คำว่า “ข้าวพระ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ข้าวพระ : (คำนาม) อาหารคาวหวานที่จัดใส่สำรับสําหรับถวายพระพุทธ.” คำบูชาข้าวพระนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลี มีข้อความดังนี้ - เขียนแบบ ...
คำบูชาข้าวพระ [5] – โภชนํ ก็พอได้ แต่ไม่ใช่ โภชนานํ

คำบูชาข้าวพระ [5] – โภชนํ ก็พอได้ แต่ไม่ใช่ โภชนานํ

ทองย้อย แสงสินชัย คำบูชาข้าวพระ - โภชนํ ก็พอได้ แต่ไม่ใช่ โภชนานํ คำว่า “ข้าวพระ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ข้าวพระ : (คำนาม) อาหารคาวหวานที่จัดใส่สำรับสําหรับถวายพระพุทธ.” คำบูชาข้าวพระนิยมกล่าวเป็นภาษาบาลี มีข้อความดังน ...
บรรยากาศ การอบรมบาลีสนามหลวงก่อนสอบ วัดโมลีโลกยาราม. 

บรรยากาศ การอบรมบาลีสนามหลวงก่อนสอบ วัดโมลีโลกยาราม. 

ข่าว
0
309
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  บรรยากาศ การอบรมบาลีสนามหลวงก่อนสอบ วัดโมลีโลกยาราม.  ซึ่งการเรียนบาลีเป็นการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่ตราบนาน เพราะผู้รู้ภาษาบาลีได้ดีก็สามารถถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องดี จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศัทธ ...

HOME

Powered By : VeeZa