เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 10 ธันวาคม 2017

กิจกรรมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงวัดโมลีโลกยาราม ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงวัดโมลีโลกยาราม ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าว
0
96
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  ขออนุโมทนาบุญ กับ คุณกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และเพื่อนเบญจมราชาลัย รุ่นที่ ๖๕ เจ้าภาพภัตตาหารเพล ประจำวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ และท่านที่ร่วมบริจาคทั่วไป คณะครูนักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๖ ห้อง ๒ ๑๐,๑๙๐ บา ...
“การละบาป” นี้ เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า “การทำบุญ” จริงหรือไม่ ?

“การละบาป” นี้ เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า “การทำบุญ” จริงหรือไม่ ?

VeeZa, บทความ
0
255
ด้วยความเคารพ อาจจะมองคนละมุม (มองตามหลักการพุทธศาสนา) โดยหลักการแล้ว ถ้าดูจากพุทธพจน์ที่ว่า - ไม่ทำบาปทั้งปวง (สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง) - ทำกุศลให้ถึงพร้อม (กุสะลัสสูปะสัมปะทา) - ทำใจให้หมดจดผ่องแผ้ว (สะจิตตะปริโยทะปะนัง) - ทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ฯ (เอตัง พุทธ ...

HOME

Powered By : VeeZa