เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: มกราคม, 2018

 มหัศจรรย์ ถ้ำอชันต้า-แอลโลร่า

 มหัศจรรย์ ถ้ำอชันต้า-แอลโลร่า

 มหัศจรรย์ ถ้ำอชันต้า-แอลโลร่า #ถ้ำอชันต้า (Ajanta Caves) ควรค่ามรดกโลก ด้วยพลังศรัทธาของชาวพุทธจึงสร้างศิลาให้เป็นถ้ำ ควรคู่มรดกธรรม 5,000 ปี อายุพระพุทธศาสนา 👉ด้วยวิริยะความเพียร มีเพียงสองมือและค้อนกับสิ่ว สามารถสร้างสรรค์งานศิลป์ ขุดเจาะภูเขาทั้งลูก เป็นวิหาร เจดีย์ เพื่อเป ...
วันพระ วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ธรรมสวัสดี เรื่อง  เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า “ตถาคต”

วันพระ วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ธรรมสวัสดี เรื่อง  เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า “ตถาคต”

บทความ, พุทธธรรม
0
404
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันนี้วันพระ  วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ธรรมสวัสดี จักขอนำเสนอเรื่อง  เหตุที่ทำให้ทรงพระนามว่า “ตถาคต” อันมีเนื้อความดังนี้... ตถาคต เป็นพระนามที่ใช้ ...
พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ติดตามความคืบหน้างานแกะสลักพระพุทธเมตตา

พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ติดตามความคืบหน้างานแกะสลักพระพุทธเมตตา

ข่าว
0
446
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เมืองพาราณสี พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมร ...
มีผู้ถามมาหลังไมค์ พระไหว้คฤหัสถ์ หรือฆราวาส ได้หรือไม่????

มีผู้ถามมาหลังไมค์ พระไหว้คฤหัสถ์ หรือฆราวาส ได้หรือไม่????

VeeZa, บทความ, ปกิณกะ
0
232
มีผู้ถามมาหลังไมค์ พระไหว้คฤหัสถ์ หรือฆราวาส ได้หรือไม่???? ในทางวินัย (ฝ่ายเถรวาท, พระไทย,พม่า...ส่วนใหญ่) ภิกษุจะไม่ไหว้ฆราวาส หรืออนุปสัมบัน (ผู้ที่ไม่ได้อุปสมบท รวมไปถึง สามเณร, สามเณรี,สิกขมานาด้วย) ภิกษุใดไหว้ปรับอาบัติทุกกฎ ส่วนในทางมหายาน ซึ่งมีหลายสาขา...ธิเบต,จีน,ญี่ปุ่น, ...
งานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

งานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ข่าว
0
91
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  “งานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย“ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกร ...
บทนำ-๓ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต

บทนำ-๓ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต

วศิน อินทสระ
0
32
อาจารย์วศิน อินทสระ #บทนำ-๓ #กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต“พระพุทธเจ้า-ศาสดาแห่งพวกเรา ได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้ต้นนี้” ชายผู้เป็นบิดาเอ่ยขึ้น “ชาวอินเดียเรียกต้นไม้อย่างนี้ว่า ‘โพธิ์’ เหมือนกันหรือครับคุณพ่อ ?” “เท่าที่พ่อทราบ ชาวอินเดียเรียกไม้ชนิดนี้ว่า‘อัสสัตถพฤกษ์’ ต่อ ...
บทนำ-๕ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต

บทนำ-๕ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต

วศิน อินทสระ
0
163
อาจารย์วศิน อินทสระ บทนำ-๕ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต   “อุปมาเหมือนคน ๓ คน ใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ประณีต งดงาม สะอาด คนหนึ่งทำเพราะเป็นความสุขของตน เพื่อความสุขของตน เพื่อความพอใจของตน คนหนึ่งทำเพราะกลัวคนอื่น-สังคมจะตำหนิติเตียน ส่วนอีกคนหนึ่ง ...
การฝึกตน (ทมะ)-๔ โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

การฝึกตน (ทมะ)-๔ โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

วศิน อินทสระ
0
29
อาจารย์วศิน อินทสระ การฝึกตน (ทมะ)-๔ สามเณรรูปหนึ่งเป็นศิษย์พระสารีบุตร ออกไปบิณฑบาตกับพระสารีบุตร ในระหว่างทางได้เห็นชาวนาไขน้ำเข้านา  ช่างศรดัดลูกศร ช่างไม้ถากไม้ให้ตรง สารเณรได้ความคิดตามแนวพระพุทธพจน์ว่า “บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน (อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑ ...
บทนำ-๘ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต

บทนำ-๘ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต

วศิน อินทสระ
0
26
อาจารย์วศิน อินทสระ   บทนำ-๘ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต   ด้วยอาศัยรูปที่สวยงามดังกล่าว หญิงทั้งสามจึงหาเพื่อนเล่นการพนันได้เสมอ คนที่ขโมยเล่าก็มักจะเอาตัวรอดได้ เพราะคนทั้งหลายมักปลงใจเชื่อว่า สตรีที่สมบูรณ์ด้วยรูปลักษณะเห็นปานนี้ นะหรือจะ ...
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”

“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ "ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์" สังกัสสะนครเป็นเมืองที่สำคัญในสมัยพุทธกาล เมืองสังกัสสะ คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดง ยมกปกฏิหาริย์แล้ว เสด็จขึ้นไป ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์บนสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ ทรงจำ พรรษาต ...
บทสวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ  คำนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ  เรียกอีกอย่างว่า พุทธมงคลคาถา

บทสวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ  คำนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ  เรียกอีกอย่างว่า พุทธมงคลคาถา

บทความ
0
66
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  บทสวดนมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ  คำนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ  เรียกอีกอย่างว่า พุทธมงคลคาถา การนมัสการบูชาพระอรหันต์แปดทิศ ซึ่งล้วนแต่เป็นพระมหาเถระที่ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น.... ทิศบูรพา พระ อรหันต ...
แจกผ้าห่ม700 ผืนพร้อมทั้งข้าวสาร ให้เด็กนักเรียนจำนวน700คน

แจกผ้าห่ม700 ผืนพร้อมทั้งข้าวสาร ให้เด็กนักเรียนจำนวน700คน

ข่าว
0
57
ชาญทยุต ธรรมสุนทรา    แจกผ้าห่ม700 ผืนพร้อมทั้งข้าวสาร ให้เด็กนักเรียนจำนวน700คน #วัดไทยพุทธสาวิกา #พุทธคยา #อินเดีย   

HOME

Powered By : VeeZa