เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 05 มกราคม 2018

อนฺตํ = ไส้ใหญ่   ลำดับ 16 ในอาการสามสิบสอง   อ่านว่า อัน-ตัง 

อนฺตํ = ไส้ใหญ่  ลำดับ 16 ในอาการสามสิบสอง  อ่านว่า อัน-ตัง 

ทองย้อย แสงสินชัย อนฺตํ = ไส้ใหญ่  ลำดับ 16 ในอาการสามสิบสอง  อ่านว่า อัน-ตัง  “อนฺตํ” รูปคำเดิมเป็น “อนฺต” (อัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก อติ (ธาตุ = ผูก, มัด, พัน) + อ ปัจจัย, ซ้อน นฺ ในตัวธาตุเอง (อติ > อนฺติ), ใช้สูตร “ลบสระหน้า” คือ อติ + อ, ติ ที่ อติ เป็นสระหน้า “ลบ ...
ปปฺผาสํ = ปอด  ลำดับ 15 ในอาการสามสิบสอง  อ่านว่า ปับ-ผา-สัง

ปปฺผาสํ = ปอด ลำดับ 15 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปับ-ผา-สัง

ทองย้อย แสงสินชัย ปปฺผาสํ = ปอด ลำดับ 15 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปับ-ผา-สัง “ปปฺผาสํ” รูปคำเดิมเป็น “ปปฺผาส” (ปับ-ผา-สะ) รากศัพท์มาจาก ป (คำอุปสรรค = ทั่วไป, ข้างหน้า, ก่อน, ออก) + ผสฺ (ธาตุ = กระทบ, สัมผัส) (นัยหนึ่งว่า ผุสฺ ธาตุ = กระทบ, ส ...

HOME

Powered By : VeeZa