เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 06 มกราคม 2018

วันที่ 6 มกราคม 2561  (วันที่ 11 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 5 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 6 มกราคม 2561  (วันที่ 11 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 5 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
71
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 6 มกราคม 2561  (วันที่ 11 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 5 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสาย ...
อนฺตคุณํ = ไส้น้อย  ลำดับ 17 ในอาการสามสิบสอง  อ่านว่า อัน-ตะ-คุ-นัง  ประกอบด้วย อนฺต + คุณํ

อนฺตคุณํ = ไส้น้อย ลำดับ 17 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัน-ตะ-คุ-นัง ประกอบด้วย อนฺต + คุณํ

ทองย้อย แสงสินชัย  อนฺตคุณํ = ไส้น้อย ลำดับ 17 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัน-ตะ-คุ-นัง ประกอบด้วย อนฺต + คุณํ (๑) “อนฺต” (อัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก อติ (ธาตุ = ผูก, มัด, พัน) + อ ปัจจัย, ซ้อน นฺ ในตัวธาตุเอง (อติ > อนฺติ), ใช้สูตร “ลบสระหน้า” คื ...
กามนิตฉบับภาษาบาลี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

กามนิตฉบับภาษาบาลี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
46
ทองย้อย แสงสินชัย  กามนิตฉบับภาษาบาลี ----------------------- ผมเคยถามคนหนุ่มคนสาวอายุราว ๓๐ ขึ้นว่า เคยอ่าน “กามนิต” ไหม? คำตอบที่ได้รับคือ ไม่เคย ถามว่าเคยได้ยินชื่อไหม คำตอบ (หลังจากทำท่านึก) คือ น่าจะแว่วๆ อยู่บ้าง ถ้าเอา ๓๐ มา ...
พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน

พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน

บทความ, พุทธธรรม
0
73
ชมรมบ้านธัมมะ มศพ. พระพ่อค้า ต้นเหตุมาจากพระรับเงิน "บวช, บรรพชา" หมายถึง การเว้นทั่ว เว้นทั่วจากความชั่วทั้งปวง ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุ คือ เว้นทั่วจากความชั่ว เว้นทั่วจากความประพฤติที่กระตนดั่งคฤหัสถ์ มีการรับเงินทอง ประกอบอาชีพ เเบบคฤหัสถ์ เป็นต้น ภิกษุ ...
วันที่ 4 มกราคม 2561  (วันที่ 9 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 3 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 4 มกราคม 2561  (วันที่ 9 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 3 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
31
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 4 มกราคม 2561  (วันที่ 9 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 3 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิน ...
วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นเดินวันแรกของคณะพระสงฆ์ 

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นเดินวันแรกของคณะพระสงฆ์ 

ข่าว
0
46
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 2 มกราคม 2561  (วันที่ 7 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 1) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 * กองงานพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล  จ ...
โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561

โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561

ข่าว
0
61
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 5 มกราคม 2561 (วันที่ 10 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 4 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิน ...
เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า

เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า

พระอภิธัมมัตถสังคหะ เรื่อง ปาณาติบาต กับ กฏหมายอาญา ว่าด้วยการฆ่า อติปาต แปลว่า ทำให้ตกล่วงไป หรือ ฆ่า, ทำให้ชีวิตขาดสะบั้นลง,  ส่วนคำว่า ปาณ แปลว่า ปราณ หรือสัตว์มีชีวิต ได้แก่ ชีวิตรูป และ ชีวิตนาม คือชีวิตนทรีย์เจตสิก สองคำนี้รวมกันแล้ว คือ ปาณาติบา ...
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล เดินกันวันที่ 4 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา

วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล เดินกันวันที่ 4 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา

ข่าว
0
105
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล เดินกันวันที่ 4 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล โดยดำริ ตามนโยบายเผยแผ่เชิงปฏ ...

HOME

Powered By : VeeZa