เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 07 มกราคม 2018

การเดินธุดงค์ กับการถือธุดงค์ นั้น อะไรคือธุดงค์

การเดินธุดงค์ กับการถือธุดงค์ นั้น อะไรคือธุดงค์

VeeZa, บทความ
0
198
ไม่สวมรองเท้า จัดว่าอุกฤษฏ์// เสี่ยงบาดเจ็บ ถามว่า "การปฏิบัติแบบอุกฤษฏ์เช่นนี้ จัดเป็นอัตตกิลมถานุโยค คือการทำตนให้ลำบาก หรือไม่?" ตอบว่า "ไม่" เพราะเหตุว่า "การปฏิบัติที่เรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค" นั้น ... - เป็นการปฏิบัติของพวกอัญญเดียรถีย์ คือพวกนอกพุทธศาสนา - การปฏิบัติของคนพวกนั ...

HOME

Powered By : VeeZa