เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 14 มกราคม 2018

วันลูก โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ป.ธ.๙

วันลูก โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ป.ธ.๙

บทความ
0
34
ทองย้อย แสงสินชัย วันลูก ------ ผมมีพ่อแม่ ๓ คนหรือจะเรียกว่า ๓ คู่น่าจะถูกต้องกว่า พ่อแม่คู่ที่ ๑ คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ แม่ตายเมื่อผมอยู่ ป. ๒ พ่อตายเมื่ออยู่ ป.๔ ตอนนั้นผมยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้เพราะยังเป็นเด็กมาก ...
พระภิกษุผู้ปฏิบัติศาสนกิจธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

พระภิกษุผู้ปฏิบัติศาสนกิจธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล

0
47
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล พระภิกษุผู้ปฏิบัติศาสนกิจธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล นมัสการหลวงพ่อองค์ดำ ณ หมู่บ้านนาลันทา แขวงกรุงราชคฤห์ อินเดีย   

HOME

Powered By : VeeZa