เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 20 มกราคม 2018

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยามอบใบฉายาบัตร กล่าวให้โอวาท แก่พระนวกโพธิ

เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยามอบใบฉายาบัตร กล่าวให้โอวาท แก่พระนวกโพธิ

ข่าว
0
112
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มอบใบฉายาบ ...
พระนวกะ ๖๑ รูป ทำวัตร-ฟังปาฏิโมกข์ ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

พระนวกะ ๖๑ รูป ทำวัตร-ฟังปาฏิโมกข์ ภายในพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา

ข่าว
0
75
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ภายในพระอุโบสถวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๐๕.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้ ท่านเจ้าคุณพระเมธรเมธีวรญาณ (สายเพชร ...
วัดไทยพุทธคยาให้การต้อนรับบุคคลหมายเลข ๑ ของรัฐพิหาร  ๑๙ ม.ค. ๖๑

วัดไทยพุทธคยาให้การต้อนรับบุคคลหมายเลข ๑ ของรัฐพิหาร ๑๙ ม.ค. ๖๑

ข่าว
0
52
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล   ๑๙ ม.ค. ๖๑ วัดไทยพุทธคยาให้การต้อนรับบุคคลหมายเลข ๑ ของรัฐพิหาร พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) มอบหมายให้ พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ให้การต้อนรับ #บุ ...

HOME

Powered By : VeeZa