เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 23 มกราคม 2018

บทนำ-๓ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทนำ-๓ กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
31
อาจารย์วศิน อินทสระ   #บทนำ-๓ #กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพต   “พระพุทธเจ้า-ศาสดาแห่งพวกเรา ได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้ต้นนี้” ชายผู้เป็นบิดาเอ่ยขึ้น “ชาวอินเดียเรียกต้นไม้อย่างนี้ว่า ‘โพธิ์’ เหมือนกันหรือครับคุณพ่อ ?” “เท่าที่พ่อทราบ ชาวอิ ...
บทที่ ๓ สิ่งที่ครอบงำจิต (จิตตปริยาท) โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทที่ ๓ สิ่งที่ครอบงำจิต (จิตตปริยาท) โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
40
อาจารย์วศิน อินทสระ บทที่ ๓ #สิ่งที่ครอบงำจิต  (จิตตปริยาท)   ๑. ไม่มีรูปใด เสียงใด กลิ่นใด รสใด โผฏฐัพพะใด ที่จะมีอำนาจครอบงำใจของบุรุษได้เท่ารูป เสียง กลิ่น รส และโผฐัพพะของสตรี ๒. ไม่มีรูปใด เสียงใด กลิ่นใด รสใด และโผฏฐัพพะใด ที่จะมีอำนาจครอบงำ ...
การเสพเมถุนกับอวดอุตตริมนุสสธรรม ไม่เป็นอนันตริยกรรม โดย วศิน อินทสระ

การเสพเมถุนกับอวดอุตตริมนุสสธรรม ไม่เป็นอนันตริยกรรม โดย วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
85
อาจารย์วศิน อินทสระ แต่การเสพเมถุนกับอวดอุตตริมนุสสธรรม ไม่เป็นอนันตริยกรรม   เพราะฉะนั้นจะว่าข้อไหนร้ายแรง มันอยู่ที่เงื่อนไขของการกระทำว่าทำอย่างไร ทำอะไร ถ้าผู้ที่เราไปฆ่าเป็นคนอื่นธรรมดา จะว่าไม่หนักเท่าอวดอุตตริฯ ก็ยังพูดอย่างนั้นไม ...
ทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้นาน ๆ  โดย  วศิน อินทสระ

ทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้นาน ๆ โดย วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
44
อาจารย์วศิน อินทสระ  #ทำอย่างไรจะบวชอยู่ได้นาน ๆ “ท่านผู้เจริญ ชีวิตพรหมจรรย์ของข้าพเจ้ายังไม่แน่นอน ข้าพเจ้าอาจจะต้องเสียสละโลกอันบริสุทธิ์ ลงไปสู่โลกอันไม่บริสุทธิ์อีกก็ได้ แต่บัดนี้มีปัญหาข้อหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมาในจิตใจของข้าพเจ้า ขอท่านได้อาศัยความอนุเครา ...
“ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ๒,๒๓๕ กว่ากิโล”

“ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ๒,๒๓๕ กว่ากิโล”

ข่าว
0
33
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  "ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ๒,๒๓๕ กว่ากิโล" วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้ ...
วันที่ 22 มกราคม 2561  (วันที่ 27 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 21 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 22 มกราคม 2561  (วันที่ 27 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 21 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
79
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล    วันที่ 22 มกราคม 2561  (วันที่ 27 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 21 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระ ...

HOME

Powered By : VeeZa