เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 24 มกราคม 2018

วันที่ 23 มกราคม 2561  (28 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 22 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

วันที่ 23 มกราคม 2561  (28 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 22 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา)

ข่าว
0
64
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 23 มกราคม 2561  (28 ณ อินเดีย) (เดินวันที่ 22 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนป ...
หัวข้อธรรมน่าคิด จาก อาจารย์วศิน อินทสระ

หัวข้อธรรมน่าคิด จาก อาจารย์วศิน อินทสระ

บทความ, ปกิณกะ
0
64
อาจารย์วศิน อินทสระ ขอให้ท่านพิจารณาอย่างดีนะครับ  สิ่งที่เราเชื่ออาจจะตรงกับความจริงก็ได้  อาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้  เพราะว่ามันเป็นเพียงขั้นความเชื่อ ยังไม่ถึงขั้นความรู้ ยังไม่ถึงขั้นญาณทัศนะ เพราะฉะนั้นคนใดหมู่ใดที่ขังตัวเอง อยู่กับความเชื่อของตน โด ...

HOME

Powered By : VeeZa