เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: กุมภาพันธ์, 2018

“ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน เครื่องราชสักการะพระราชทานจากสาลวโนทยานสู่มกุฏพันธนเจดีย์”

“ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน เครื่องราชสักการะพระราชทานจากสาลวโนทยานสู่มกุฏพันธนเจดีย์”

ข่าว
0
47
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  "ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน เครื่องราชสักการะพระราชทานจากสาลวโนทยานสู่มกุฏพันธนเจดีย์" ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ...
“เจ้ามัลละกษัตริย์ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สู่สาลวโนทยาน”

“เจ้ามัลละกษัตริย์ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สู่สาลวโนทยาน”

ข่าว
0
96
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  "เจ้ามัลละกษัตริย์ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สู่สาลวโนทยาน" ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่ ...
“บรรพชาสามเณรอินเดีย ๑๓๐ รูป ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมืองกุสินารา”

“บรรพชาสามเณรอินเดีย ๑๓๐ รูป ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมืองกุสินารา”

ข่าว
0
127
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย "บรรพชาสามเณรอินเดีย ๑๓๐ รูป ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมืองกุสินารา" วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.  ที่ลานพระบรมรูป ร.๙ วัดไทยกสินาราเฉลิมราชย์ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เ ...
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  (64 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  (64 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
67
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  (64 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตส ...
ฉกษัตริย์ [2]  กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้  ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์

ฉกษัตริย์ [2] กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้ ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
190
ทองย้อย แสงสินชัย  ฉกษัตริย์ กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้ ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์ (๑) “ฉ” ภาษาบาลีออกเสียงว่า ฉะ แปลว่า หก (จำนวน 6) (๒) “กษัตริย์” บาลีเป็น “ขตฺติย” อ่านว่า ขัด-ติ-ยะ ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย)  โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
48
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๒) (ตอนสุดท้าย) ผู้ที่ประสงค์จะไปเจริญวิปัสสนา สิ่งแรกที่ต้องพาไปเข้ากรรมฐานด้วย คือ "ศีล" อย่างน้อยต้องศีล ๕ สิ่งที่สองคือต้องรู้จัก "รูปนาม" และสิ่งที่สาม คือ "การนึกคิด" การนึกคิด เป็นอุปสรรคและไม่ถูกต้องในกา ...
สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
49
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สัมปชัญญะ (ตอนที่ ๑) ผู้อ่านควรทราบเรื่องของสติก่อนที่จะอ่าน เรื่องสัมปชัญญะ โดยเพจอภิธัมมัตถสังคหะได้เคยลงบทความที่เกี่ยวข้องไว้ ๒ เรื่องด้วยกันคือ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก มีทั้งหมด ๓ ตอน และ สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก มีตอนเดี ...
โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

โยนิโสมนสิการ โดย ณัฏฐ สุนทรสีมะ

0
54
พระอภิธัมมัตถสังคหะ โยนิโสมนสิการ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส โยนิโสมนสิการ ในความเข้าใจของผม โยนิโสมนสิการ บทความที่นำมาจากปัญญาสารที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นเรื่องที่อธิบายหลักในการใช้ โยนิโสมนสิการ ในการเข้าประกอบการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย)

0
68
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๓ ตอนสุดท้าย) ในชีวิตจริงของปุถุชนอย่างพวกเรา ไม่มีใครหรอกครับที่จะ มีสติ และ ควบคุมสติ ให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลา มีเพียงบุคคลเดียวที่ทำได้ คือ อรหัตตบุคคล ซึ่งบุคคลประเภทนี้ ถือตามพุทธทำนายและอภิธ ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒)

0
49
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๒) นี้เป็นภาคที่ชื่อว่า "ธรรมชาติที่เรียกว่า สติ" เขียนโดย อาจารย์ อภิญญา อนัตตา ท่านแสดงความหมายของสติไว้ตาม คัมภีร์อภิธานวรรณา , มิลินทปัญหา และ พระอภิธรรม สำห ...
“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

“สติ” ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑)

0
47
พระอภิธัมมัตถสังคหะ "สติ" ธรรมที่มีอุปการะมาก (ตอนที่ ๑) นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส บทความที่ท่านจะได้อ่านต่อไป เป็นบทความสองบทความที่ผมเอามาผูกรวมกัน แล้วแบ่งออกเป็นภาคๆ ภาคแรก ชื่อว่า "สัญญาเจตสิก และ สติเจตสิก" ซึ่งเคยลงบทความไว้นานแล้ ...
สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร และ การปฏิบัติที่ใช้สติควบคู่กับสัมปชัญญะ คืออย่างไร

สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร และ การปฏิบัติที่ใช้สติควบคู่กับสัมปชัญญะ คืออย่างไร

บทความ, อภิธรรมปิฎก
0
48
พระอภิธัมมัตถสังคหะ สติ ต่างกับ สัมปชัญญะ อย่างไร และ การปฏิบัติที่ใช้สติควบคู่กับสัมปชัญญะ คืออย่างไร ๑.) สติ ในทางพระอภิธรรม "สติ" เป็นนามธรรม ฝ่ายเจตสิกธรรม โดยเป็นเจตสิกที่ดีพร้อมอย่างเดียว “สติ” อยู่ในพวก โสภณสาธารณเจตสิก มี ๑๙ ดวง “สติ” อยู่หน ...

HOME

Powered By : VeeZa