เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: กุมภาพันธ์, 2018

“เจ้ามัลละกษัตริย์ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญเครื่องราชสักการะ จากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สู่สาลวโนทยาน”
ฉกษัตริย์ [2]  กัณฑ์ที่ 12 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  อ่านว่า ฉ้อ-กะ-สัด หรือ ฉอ-กะ-สัด ก็ได้  ประกอบด้วย ฉ + กษัตริย์