เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 01 กุมภาพันธ์ 2018

ความหมายของคำว่า “สาธุ”

ความหมายของคำว่า “สาธุ”

วศิน อินทสระ
0
83
สาธุ มาจากรากศัพท์ว่า สาธฺ (หรือ สธฺ) ในความหมายว่า สำเร็จ และประกอบด้วย รู ปัจจัย (สาธฺ + รู = สาธุ) ส่วนในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ได้จำแนกการใช้คำว่า สาธุ ไว้ ๖ นัย กล่าวคือ (๑) สุนทระ หมายถึง ดีงาม (๒) ทัฬหิกัมมะ เป็นการย้ำอีกครั้ง เพื่อให้การกระทำนั้นมั่นคงยิ่งขึ้น (๓) อายาจ ...
ชราวรรคที่ ๕  ชราสูตร ว่าด้วยความแก่

ชราวรรคที่ ๕ ชราสูตร ว่าด้วยความแก่

วศิน อินทสระ
0
40
ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :- สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ในบุพพาราม ใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น แล้วประทับนั่งผินพระปฤษฎางค์ผิงแดดในที่มีแสงแดด ส่องมาจากทิศประจิมอยู่ ครั้งนั้น ท่า ...

HOME

Powered By : VeeZa