เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 02 กุมภาพันธ์ 2018

จันทรคราส  บทพิสูจน์ความฉลาดหรือความเขลา  อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด  ประกอบด้วย จันทร + คราส

จันทรคราส บทพิสูจน์ความฉลาดหรือความเขลา อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด ประกอบด้วย จันทร + คราส

0
68
ทองย้อย แสงสินชัย  จันทรคราส บทพิสูจน์ความฉลาดหรือความเขลา อ่านว่า จัน-ทฺระ-คฺราด ประกอบด้วย จันทร + คราส (๑) “จันทร” บาลีเป็น “จนฺท” (จัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) จทิ (ธาตุ = ยินดี, พอใจ, รุ่งเรือง) + อ ปัจจัย, ลงนิคหิตอาคมต้นธาตุแล้วแปล ...
หัดแผ่อุเบกขากันให้มากๆ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

หัดแผ่อุเบกขากันให้มากๆ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
0
38
ทองย้อย แสงสินชัย  หัดแผ่อุเบกขากันให้มากๆ ----------------------------- เมื่อเช้าวันก่อน ผมเดินออกกำลังไปทางริมน้ำ คำว่า “ริมน้ำ” คนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีย่อมรู้จักและเข้าใจตรงกันว่าคือบริเวณตั้งแต่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีซึ่งเคยเป็นศ ...
วิวาทะ  ไม่ใช่ “วิวาท”  อ่านว่า วิ-วา-ทะ

วิวาทะ ไม่ใช่ “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ

0
213
ทองย้อย แสงสินชัย วิวาทะ ไม่ใช่ “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ “วิวาทะ” บาลีเป็น “วิวาท” อ่านว่า วิ-วา-ทะ รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + วทฺ (ธาตุ = พูด) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะต้นธาตุ คือ อะ ที่ ว-(ทฺ) เป็น อา (วทฺ > ว ...
นิคลิฮาวา (Niglihawa)  สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า “โกนาคมนะ”

นิคลิฮาวา (Niglihawa) สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า “โกนาคมนะ”

บทความ
0
388
Namaste Dhamma Channel  นิคลิฮาวา (Niglihawa) สถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า "โกนาคมนะ" พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๒ ในภัทรกัปนี้ (พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเราเป็นองค์ที่ ๔ ในภัทรกัป) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประม ...
หสิตุปบาทจิต ชีวิตที่ทำให้ผมต้องยิ้มคนเดียว

หสิตุปบาทจิต ชีวิตที่ทำให้ผมต้องยิ้มคนเดียว

บทความ, ปกิณกะ
0
54
ทองย้อย แสงสินชัย หสิตุปบาทจิต --------------- ชีวิตที่ทำให้ผมต้องยิ้มคนเดียว ..................... หสิตุปบาทจิต (หะ-สิ-ตุบ-บาด-ทะ-จิด) แปลว่า “จิตที่ยังให้เกิดการแย้ม” ตามหลักวิชาพระอภิธรรม “หสิตุปบาทจิต” เกิดขึ้นเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้น ...
เตโชวิปัสสนา  ศัพท์นอกตำรา  อ่านว่า เต-โช-วิ-ปัด-สะ-นา  ประกอบด้วย เตโช + วิปัสสนา

เตโชวิปัสสนา ศัพท์นอกตำรา อ่านว่า เต-โช-วิ-ปัด-สะ-นา ประกอบด้วย เตโช + วิปัสสนา

0
106
ทองย้อย แสงสินชัย  เตโชวิปัสสนา ศัพท์นอกตำรา อ่านว่า เต-โช-วิ-ปัด-สะ-นา ประกอบด้วย เตโช + วิปัสสนา (๑) “เตโช” คำเดิมในบาลีเป็น “เตช” (เต-ชะ) รากศัพท์มาจาก ติชฺ (ธาตุ = ทำให้ร้อน, ลับให้คม) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อิ ที่ ติ-(ชฺ) เป็น เอ (ติชฺ ...
อารามบอย  สมญาล้อเลียนเด็กวัด  อ่านว่า อา-ราม-บอย  ประกอบด้วยคำว่า อาราม + บอย

อารามบอย สมญาล้อเลียนเด็กวัด อ่านว่า อา-ราม-บอย ประกอบด้วยคำว่า อาราม + บอย

บทความ
0
99
ทองย้อย แสงสินชัย อารามบอย สมญาล้อเลียนเด็กวัด อ่านว่า อา-ราม-บอย ประกอบด้วยคำว่า อาราม + บอย (๑) “อาราม” บาลีอ่านว่า อา-รา-มะ รากศัพท์มาจาก อา (ทั่วไป, ยิ่ง) + รมฺ (ธาตุ = ยินดี) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุ” คือ อะ ที่ ร-(มฺ) เป็น อา (ร ...
สรรพคุณ  อ่านว่า สับ-พะ-คุน  ประกอบด้วย สรรพ + คุณ

สรรพคุณ อ่านว่า สับ-พะ-คุน ประกอบด้วย สรรพ + คุณ

0
69
ทองย้อย แสงสินชัย สรรพคุณ อ่านว่า สับ-พะ-คุน ประกอบด้วย สรรพ + คุณ (๑) “สรรพ” บาลีเป็น “สพฺพ” (สับ-พะ) รากศัพท์มาจาก - (1) สรฺ (ธาตุ = เป็นไป) + ว ปัจจัย, แปลง ว เป็น พ, แปลง รฺ ที่ สรฺ เป็น พฺ (สรฺ > สพฺ) : สรฺ + ว = สรฺว > สร ...
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า

0
50
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันแรม ๒ ค่ำเดือน ๓ ธรรมสวัสดี จักขอนำเสนอเรื่อง " นายนันทิยะ สร้างศาสนวัตถุในพระศาสนา มีวิมานผุดรอในสวรรค์ ตั้งแต่ยังไม่ตายจากโลกมนุษย์ " อันมีเ ...
คณะสงฆ์วัดไทยกุสินารา รับนิมนต์ฉันภัตตาหารเพล บ้านายสุบัส พ่อครัววัดไทยกุสินารา

คณะสงฆ์วัดไทยกุสินารา รับนิมนต์ฉันภัตตาหารเพล บ้านายสุบัส พ่อครัววัดไทยกุสินารา

ข่าว
0
35
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมคณะสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ๕ รูป รับนิมนต์ฉันภัตตาหารเพล บ้านายสุบัส พ่อครัววัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ทำบุญวันเกิดลูกช ...
“พระธุดงค์ โปรดชาวนครเทวทหะ” วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

“พระธุดงค์ โปรดชาวนครเทวทหะ” วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ข่าว
0
59
วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery  “พระธุดงค์ โปรดชาวนครเทวทหะ” วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  คณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ ในโครงการเดินตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล จำนวน ๑๒๐ รูป เดินรับอาหารบิณฑบาตโปรด ชาวบ้าน Bha ...
ภาพมุมสูงวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อินเดีย

ภาพมุมสูงวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อินเดีย

มัลติมีเดีย, วีดีโอ
0
161
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี-อินเดีย ชัยมงคลคาถา (บทพาหุง พระพุทธเจ้าทรงชนะมาร) ท่านได้ฟังแล้วพิจารณาเห็นตามความเป็นจริง บำเพ็ญเพียรปฏิบัติตาม...ขอมารนอกมารใน จงพินาศหลีกไป 

HOME

Powered By : VeeZa