เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 07 กุมภาพันธ์ 2018

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม )แจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กนักเรียน

พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม )แจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กนักเรียน

ข่าว
0
169
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม )เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร แจกผ้าห่มกันหนาวแก่เด็กนักเรียน และชาวบ้านยากจน ซึ่งนำผ้าห่มมาถวายเพื่อบริจาคโดยศรัทธาธรรม คณะผู้แสวงบุญ ชาวไทย จากปร ...
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  (44 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  (44 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
57
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  (44 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสา ...
การสร้างบารมีของพระอัครสาวกมิได้ทำได้ง่าย ๆ

การสร้างบารมีของพระอัครสาวกมิได้ทำได้ง่าย ๆ

ปกิณกะ
0
178
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย พระอรหันต์ผู้เป็นอัครสาวกแห่งองค์พระศาสดา นั้นจะต้องสร้างบารมีเป็นเวลายาวนาน เป็นเวลาถึง หนึ่งอสงไขยกับเศษแสนมหากัป หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอดีด แต่ก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์เ ...
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย – เนปาล วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สู่กรุงกบิลพัสดุ์

ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย – เนปาล วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สู่กรุงกบิลพัสดุ์

ข่าว
0
69
ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย - เนปาล วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สู่กรุงกบิลพัสดุ์ กบิลพัสดุ์ (บาลี: Kapilavatthu กปิลวัตถุ; สันสกฤต: Kapilavastu กปิลวัสตุ; อังกฤษ: Kapilavastu) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นสักกะ เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะผู้เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็ ...

HOME

Powered By : VeeZa