เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 12 กุมภาพันธ์ 2018

อัญประกาศ  อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด  ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ

อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
208
ทองย้อย แสงสินชัย  อัญประกาศ อ่านว่า อัน-ยะ-ปฺระ-กาด ประกอบด้วย อัญ + ประกาศ (๑) “อัญ” บาลีเป็น “อญฺญ” (อัน-ยะ, ญ หญิง 2 ตัว) รากศัพท์มาจาก น (คำนิบาต = ไม่, ไม่ใช่) + ญา (ธาตุ = รู้) + อ ปัจจัย, แปลง น เป็น อ, ซ้อน ญฺ ระหว่างนิบาตกับธาตุ (น + ...
โลหกุมภี  อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี  ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี

โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
54
ทองย้อย แสงสินชัย  โลหกุมภี อ่านว่า โล-หะ-กุม-พี ประกอบด้วยคำว่า โลห + กุมภี (๑) “โลห” บาลีอ่านว่า โล-หะ รากศัพท์มาจาก - (1) ลุ (ธาตุ = ตัด) + ห ปัจจัย, แผลง อุ ที่ ลุ เป็น โอ (ลุ > โล) : ลุ + ห = ลุห > โลห แปลตามศัพท์ว่า “สิ่ง ...
ปิตุลานี – มาตุลานี  อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี

ปิตุลานี – มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
67
ทองย้อย แสงสินชัย  ปิตุลานี - มาตุลานี อ่านว่า ปิ-ตุ-ลา-นี มา-ตุ-ลา-นี (๑) “ปิตุลานี” รากศัพท์มาจาก ปิตุล + อินี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ (ก) “ปิตุล” รากศัพท์มาจาก ปิตุ (บิดา, พ่อ) + อุล ปัจจัย : ปิตุ + อุล = ปิตุล (ปิตุโน ภาตา ปิตุโล) แ ...
The Confession “มันยากที่จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร แต่เมื่อรู้แล้ว มันยากที่จะไม่ทำ”

The Confession “มันยากที่จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร แต่เมื่อรู้แล้ว มันยากที่จะไม่ทำ”

บทความ, สังคม
0
64
ทองย้อย แสงสินชัย  The Confession ------------------ ........... “มันยากที่จะรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไร แต่เมื่อรู้แล้ว มันยากที่จะไม่ทำ” ........... เมื่อเร็วๆ นี้ผมดูหนังฝรั่งเรื่อง The Confession (ไม่มีชื่อไทย คนละเรื่องกับ conf ...
คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรม

คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรม

ข่าว
0
63
คุณหญิงกระจ่างศรีผู้ก่อสร้างวัดญาณเวศกวันถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริอายุ  103 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประธานรดน้ำหลวงอาบศพ ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทอง ศาลา 4 เมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 10 ก.พ.2561  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกว ...

HOME

Powered By : VeeZa