เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 15 กุมภาพันธ์ 2018

ทานกัณฑ์  กัณฑ์ที่ 3 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  อ่านว่า ทาน-นะ-กัน  ประกอบด้วยคำว่า ทาน + กัณฑ์

ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ทาน-นะ-กัน ประกอบด้วยคำว่า ทาน + กัณฑ์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
416
ทองย้อย แสงสินชัย  ทานกัณฑ์ กัณฑ์ที่ 3 ในมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ อ่านว่า ทาน-นะ-กัน ประกอบด้วยคำว่า ทาน + กัณฑ์ (๑) “ทาน” บาลีอ่านว่า ทา-นะ รากศัพท์มาจาก ทา (ธาตุ, = ให้) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) : ทา + ยุ > อน = ทาน (นปุ ...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  (52 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  (52 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
180
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  (52 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตส ...
ความรักในมุมมองของพระพุทธศาสนา ป.อ.ปยุตโต

ความรักในมุมมองของพระพุทธศาสนา ป.อ.ปยุตโต

บทความ
0
185
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  วันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๓ ธรรมะสวัสดี จักขอเสนอเรื่อง ความรักในทางพุทธศาสนา  โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อันนี้เนื้อความพอสังเขป ดังน ...

HOME

Powered By : VeeZa