SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 22 กุมภาพันธ์ 2018

คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ทำภารกิจที่เมืองกุสินารา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๑

คณะพระธุดงค์ธรรมยาตรา ทำภารกิจที่เมืองกุสินารา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๑

ข่าว
0
25
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส นำคณะพระธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดา รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๒๐ รูป บิณฑบาตโปรดชาวอินเดีย เมืองกุสินารา หมู่บ้านอนิรุธวา ด้านหลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้ ...

HOME

Powered By : VeeZa