เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: กุมภาพันธ์, 2018

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๔ 
396
0
ข่าว

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๔ 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย ...
“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”
632
0
VeeZa, บทความ

“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”

"ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อย ...