เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: กุมภาพันธ์, 2018

ล่าสัตว์  บาลีว่าอย่างไร  ภาษาไทย “ล่าสัตว์” บาลีใช้ศัพท์ว่า “มิควธ”  อ่านว่า มิ-คะ-วะ-ทะ  ประกอบด้วยคำว่า มิค + วธ