เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 07 มีนาคม 2018

วันที่ 7 มีนาคม 2561  (73 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 7 มีนาคม 2561  (73 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
27
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 7 มีนาคม 2561  (73 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอ ...
อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ. ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ. ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ

ข่าว
0
31
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ. ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ การฝึกตนนั้น หมายถึงทำให้เรียบ ทำให้ละพยศ ทำให้ตรง เมื่อฝึกไปโดยสม่ำเสมอ ก็สามารถจะดัดตนไม่ให้หลงมัวเมาในทางที่คดคือกิเลสตัณหา ...
กิจกรรมการสอบนักธรรมของสามเณรชาวอินเดีย

กิจกรรมการสอบนักธรรมของสามเณรชาวอินเดีย

ข่าว
0
46
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล #การสอบพระปริยัติธรรมของสามเณรอินเดีย ด้วยนโยบายปลูกหน่อแก้วพระพุทธศาสนาคืนสู่แดนมาตุภูมิของ พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา จึงทำให้สายงานพระธรรมทูตอิ ...

HOME

Powered By : VeeZa