เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 10 มีนาคม 2018

วันที่ 10 มีนาคม 2561  (76 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 10 มีนาคม 2561  (76 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
66
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 10 มีนาคม 2561  (76 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิ ...
วันที่ 9 มีนาคม 2561  (75 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 9 มีนาคม 2561  (75 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
59
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 9 มีนาคม 2561  (75 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิน ...
วันแรม ๙ ค่ำเดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ  เรื่อง ” กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ”

วันแรม ๙ ค่ำเดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ  เรื่อง ” กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ”

บทความ
0
113
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๙ ค่ำเดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ  เรื่อง " กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ" อันมีเนื้อ ความดังนี้ คุณธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ คนทุกคนจำเป็นต้องฝึกให้มีใ ...
วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๔  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง ไตรลักษณ์

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๔  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง ไตรลักษณ์

บทความ
0
47
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย  อรุณธรรมยามเช้า วันนี้วันพระ คิดดี พูดดี ทำดี วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๔  ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง ไตรลักษณ์ อันมีเนื้อดังนี้  ไตรลักษณ์ เป็นธรรมะที่ทำให้เป็นพระอริยะ ...
จิตตวิสุทธิ ว่าด้วย กถาวัตถุ ๓

จิตตวิสุทธิ ว่าด้วย กถาวัตถุ ๓

0
37
พระไตรปิฎกศึกษา จิตตวิสุทธิ = กถาวัตถุ ๓ คือ ๑. ปวิเวกกถา = วิเวก ๓ คือ กายวิเวก สงัดกาย ได้แก่ อยู่ผู้เดียวทุกอิริยาบถ จิตตวิเวก ได้แก่ ได้สมาบัติ ๘ อุปธิวิเวก ได้แก่ บรรลุนิพพาน ๒. วิริยารัมภกถา = การทำความเพียรทางกายและ ทางจิตให้บริบูรณ์ ๓. สมาธิกถา = ส ...

HOME

Powered By : VeeZa