เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 13 มีนาคม 2018

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ บุญใหญ่อันสว่างไสวจากสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ บุญใหญ่อันสว่างไสวจากสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ

ข่าว
0
30
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ #บุญใหญ่อันสว่างไสวจากสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ #พระพร ...
วันที่ 12 มีนาคม 2561  (78 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

วันที่ 12 มีนาคม 2561  (78 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล)

ข่าว
0
25
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  วันที่ 12 มีนาคม 2561  (78 วัน แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล) * โครงการธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล รุ่น 5 2560/2561 จัดโดยกองงานพระธรรมฑูตสายอิ ...
อรุณธรรมยามเช้า ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอเรื่อง “บารมี “

อรุณธรรมยามเช้า ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอเรื่อง “บารมี “

วศิน อินทสระ
0
60
อรุณธรรมยามเช้า วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ วันแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอเรื่อง "บารมี " อันมีเนื้อหา พอสังเขปดังนี้ บารมี ๑๐  บารมีี แปลว่า กำลังใจเต็ม บารมี ๑๐ ทัศ มีดังนี้ ๑.ทานบารมีี จิตของเราพร้อมที่จะใ ...

HOME

Powered By : VeeZa