เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: มีนาคม, 2018

ปัจจัยนาค  ผู้เป็นต้นเหตุ  (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก)  อ่านว่า ปัด-ไจ-ยะ-นาก  ประกอบด้วยคำว่า ปัจจัย + นาค
กาลิงครัฐ  แดนแห่งนักขอ  (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก)  อ่านว่า กา-ลิง-คะ-รัด  ประกอบด้วยคำว่า กาลิงค + รัฐ