เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: มีนาคม, 2018

คันธมาทน์  ผาหอมแห่งหิมพานต์  (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก)  อ่านว่า คัน-ทะ-มาด  ประกอบด้วยคำว่า คันธ + มาทน์
อัจจุตฤๅษี  ผู้ทำหน้าที่คัดกรอง อ่านว่า อัด-จุ-ตะ-รือ-สี  แต่เสียงที่มักได้ยินคือ อัด-จุด-ตะ-รือ-สี  “อัจจุตฤๅษี” ประกอบด้วย อัจจุต + ฤๅษี
กัณหาชาลี  ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ  (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก)  อ่านว่า กัน-หา-ชา-ลี  ประกอบด้วยคำว่า กัณหา + ชาลี