เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: เมษายน, 2018

พุทธธรรมดา  เรื่องของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นเช่นนั้นเอง  อ่านว่า พุด-ทะ-ทำ-มะ-ดา  ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + ธรรมดา