เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 11 เมษายน 2018

การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ

การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ

ปกิณกะ, พุทธธรรม
0
49
พระไตรปิฎกศึกษา   การถวายทานเจาะจงบุคคล ๑๔ ประการ อานนท์ ก็ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก (การถวายทานเจาะจงบุคคล)นี้มี ๑๔ ประการ ทักษิณาเป็นปาฏิปุคคลิก ๑๔ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. บุคคลย่อมถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้เป็นทักษิณาปาฏิปุคคลิกประก ...

HOME

Powered By : VeeZa