เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 14 เมษายน 2018

พายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ ณ เมืองไวสาลี

พายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ ณ เมืองไวสาลี

ข่าว
0
22
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ  ๗ เมษายน ๒๕๖๑ พายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ ณ เมืองไวสาลี เวลา ๑๒.๑๐ น. เกิดพายุฤดูร้อน พร้อมลูกเห็บเป็นอันมาก ตกลงมาใน เมืองไวสาลี ใกล้สถานที่ตั้งของ กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน และปาวาลเจดีย์ สถานที่กำหนดปลงพระชนมายุสังขาร ขอ ...
๘ ต้นไม้สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาล

๘ ต้นไม้สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาล

บทความ, ปกิณกะ
0
32
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ  #๘_ต้นไม้สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ในสมัยพุทธกาล #๑_ต้นพระศรีมหาโพธิ คือ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา เสนานิคม แคว้นมคธ ในวันเพ็ญ เดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธเจ้าทรงตรั ...
ดูแลพระมหาเถระผู้เป็นเนื้อนาบุญ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

ดูแลพระมหาเถระผู้เป็นเนื้อนาบุญ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

ข่าว
0
25
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ  ดูแลพระมหาเถระผู้เป็นเนื้อนาบุญ #พระอาจารย์เรวัฒน์ ชยากโร พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ ซึ่งเป็นพระธรรมวิทยากรในสายวิปัสสนา ได้รับโอกาสให้ถวายการดูแล พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เจ้าอาวาสวัด ...
“ณเดช” ในแดนพุทธภูมิ

“ณเดช” ในแดนพุทธภูมิ

ข่าว
0
31
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ  "ณเดช" ในแดนพุทธภูมิ เวลา ๒ วัน ในเส้นทางตามรอยบาทพระศาสดา ของซูเปอร์สตาร์อย่าง #ณเดช_คูกิมิยะจากสวนลุมพินีวัน สถานที่ "เกิด" ของพระพุทธเจ้า สู่เมืองกุสินารา สถานที่ "ดับ" ของพระพุทธเจ้า นอกจากจะเข้าสักการะบูชาในพุ ...
พระธรรมวิทยากร พา “ซุป’ตาร์” สร้างบารมี ณ ดินแดนแห่งการดับทุกข์

พระธรรมวิทยากร พา “ซุป’ตาร์” สร้างบารมี ณ ดินแดนแห่งการดับทุกข์

ข่าว
0
32
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ  พา "ซุป'ตาร์" สร้างบารมี ณ ดินแดนแห่งการดับทุกข์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร (พระอาจารย์กอล์ฟ) เป็นพระธรรมวิทยากร ได้นำ คุณ ณเดช_คูกิมิยะ , แม่แก้ว และคณะ เดินทางสู่แดนพุทธภูมิ ...
“ซุป’ตาร์” สร้างบารมีแดนพุทธภูมิ

“ซุป’ตาร์” สร้างบารมีแดนพุทธภูมิ

ข่าว
0
29
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ  "ซุป'ตาร์" สร้างบารมีแดนพุทธภูมิ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ พา "#ณเดช_คูกิมิยะ" , แม่แก้ว และคณะ กราบสักการะบูชาลุมพินีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระ ...
ศาสตร์18 ประการ ที่พระโพธิสัตว์ได้เรียนจบ

ศาสตร์18 ประการ ที่พระโพธิสัตว์ได้เรียนจบ

บทความ, ปกิณกะ
0
25
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ ศาสตร์_18_ประการ หลายท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเรียนจบศาสตร์ 18 ศาสตร์ แต่น้อยท่านนักที่จะทราบว่า ทั้ง 18 ศาสตร์ คือ อะไรบ้าง พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี จากอาจารย์ที่มีชื่อเสียง คือ อาจารย์วิศวามิตร ...
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ

พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ

ข่าว
0
23
พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ  พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ มีหน้าที่ในการนำพาคณะพุทธบริษัทที่เดินทางมาสู่สังเวชนียสถาน ในฐานะ "แขกของพระพุทธเจ้า" เพื่อเข้าเฝ้าให้ถึง หรือ ให้ใกล้ชิด "พระพุทธองค์" มากที่สุด พระธรรมวิทยากรที่ดี ต้องสามรถยกระดับจิ ...
บำเพ็ญบุญวันสงกรานต์ที่วัดไทยพุทธคยา

บำเพ็ญบุญวันสงกรานต์ที่วัดไทยพุทธคยา

ข่าว
0
53
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล #บำเพ็ญบุญวันสงกรานต์ที่วัดไทยพุทธคยา เวลา 09.30 น. พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้นำขบวนอัญเชิญ “หลวงพ่อยก” พระสำคัญคู่วัดไทยพุทธคยา และ ...
ปีใหม่ไทยในพุทธคยา

ปีใหม่ไทยในพุทธคยา

ข่าว
0
49
วัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล ปีใหม่ไทยในพุทธคยา พระเดชพระคุณ #พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะพระธรรมทูตไทย พระสงฆ์นานาชาติ สรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ และพระพุทธรู ...
นิรันตราย  อ่านว่า นิ-รัน-ตะ-ราย  ประกอบด้วย นิร + อันตราย

นิรันตราย อ่านว่า นิ-รัน-ตะ-ราย ประกอบด้วย นิร + อันตราย

ทองย้อย แสงสินชัย นิรันตราย อ่านว่า นิ-รัน-ตะ-ราย ประกอบด้วย นิร + อันตราย (๑) “นิร” เป็นศัพท์จำพวก “อุปสรรค” ในบาลีนิบาตตัวนี้เป็น “นิ” แปลว่า เข้า, ลง, ไม่มี, ออก เมื่อนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระ มักลง ร อาคมแทรกระหว่างคำที่มาเชื่อมกัน เช่น - ...
ธรรมบาลกุมาร  หนึ่งในตำนานสงกรานต์  อ่านว่า ทำ-มะ-บาน-กุ-มาน  ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + บาล + กุมาร

ธรรมบาลกุมาร หนึ่งในตำนานสงกรานต์ อ่านว่า ทำ-มะ-บาน-กุ-มาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + บาล + กุมาร

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมบาลกุมาร หนึ่งในตำนานสงกรานต์ อ่านว่า ทำ-มะ-บาน-กุ-มาน ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + บาล + กุมาร (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจ ...

HOME

Powered By : VeeZa