เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 22 เมษายน 2018

ศีล สมาธิ ปัญญา ชื่อว่า ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ

ศีล สมาธิ ปัญญา ชื่อว่า ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ

พระไตรปิฎกศึกษา
0
9
พระไตรปิฎกศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา ชื่อว่า ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ * บทว่า สปฺปุริสสํเสเว คือ การคบสัตบุรุษ ได้แก่ ในการคบคนดีโดยชอบ. บทว่า อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏฺเฐน ด้วยอรรถว่าเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อ คือด้วยอรรถว่าความเป็นใหญ่ในอินทรีย์ที่เหล ...
หวังจะเป็นพระโสดาบัน

หวังจะเป็นพระโสดาบัน

พระไตรปิฎกศึกษา
0
7
พระไตรปิฎกศึกษา หวังจะเป็นพระโสดาบัน ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงหวังว่า ‘เราพึงเป็นพระโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ ประการ สิ้นไป ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า’ ภิกษุนั้น พึงทำศีลให้บริบูรณ์ หมั่นประกอบธรรมเครื่ ...
องค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ 

องค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ 

พระไตรปิฎกศึกษา
0
8
พระไตรปิฎกศึกษา องค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ  ๑. สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) ๒. สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) ๓. โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) “ภิกษุทั้งหลา ...
โสดาปัตติยังคะ ๔ อย่าง

โสดาปัตติยังคะ ๔ อย่าง

พระไตรปิฎกศึกษา
0
8
พระไตรปิฎกศึกษา โสดาปัตติยังคะ ๔ อย่าง คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟังสัทธรรม ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ * อริยมรรคมีองค์ ๘ ชื่อว่า โสต ในบทนี้ว่า โสตาปตฺติยงฺเคสุ.  การถึงการบรรลุอย่างสมบูรณ์ ชื่อว่า โสตาปตฺติ (การแร ...
สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา – นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ…

สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา – นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ…

สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา - นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ...
ชาญณรงค์ บุญหนุน: พระอาจทำผิดได้ แต่คณะสงฆ์ต้องไม่ผิดพลาด

ชาญณรงค์ บุญหนุน: พระอาจทำผิดได้ แต่คณะสงฆ์ต้องไม่ผิดพลาด

0
23
Posted: 21 Apr 2018 08:56 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) ชาญณรงค์ บุญหนุน จากกรณีที่พระเถระผู้ใหญ่ถูกกล่าวหาทุจริตกรณีเงินทอนวัดนั้น สิ่งที่ผมออกจะแปลกใจนิดหน่อยก็ตรงที่เหตุใดคณะสงฆ์จึงไม่มีกระบวนการจัดการปัญหาของบุคลากรสงฆ์ให้เป็นระบบ ถูกต้อง เหม ...
บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บทความ
0
18
พระไตรปิฎกศึกษา บุพภาคปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น ได้แก่ (๑) ศีลสังวร (๒) ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย (๓) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ (๔) การประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่น (๕) สัทธรรม ๗ (๖) ฌาน ๔ บุพภาคปฏิปทา ...
เสขปฏิปทา: ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน

เสขปฏิปทา: ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน

บทความ
0
13
พระไตรปิฎกศึกษา เสขปฏิปทา: ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน * ท่านพระอานนท์แสดงเสขปฏิปทา คือ ๑. เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ๒. เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ๓. เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค ๔. เป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ๕. ...
อรุณธรรมยามเช้า เรื่อง ” การแสวงหาตน” อันมีเนื้อความ ดังนี้

อรุณธรรมยามเช้า เรื่อง ” การแสวงหาตน” อันมีเนื้อความ ดังนี้

บทความ
0
11
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย อรุณธรรมยามเช้า วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ วันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง " การแสวงหาตน" อันมีเนื้อความ ดังนี้ ในครั้งพุทธกาล เมื่อพระเจ้ามหากัปปินะทรงสละราชสมบัติ เสด็จออกจากรัฐ ...
รัตนโกสินทร์  อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-โก-สิน  ประกอบด้วยคำว่า รัตน + โกสินทร์

รัตนโกสินทร์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-โก-สิน ประกอบด้วยคำว่า รัตน + โกสินทร์

ทองย้อย แสงสินชัย รัตนโกสินทร์ อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-โก-สิน ประกอบด้วยคำว่า รัตน + โกสินทร์ (๑) “รัตน” บาลีเป็น “รตน” (ระ-ตะ-นะ) รากศัพท์มาจาก - (1) รติ (ความยินดี) + ตนฺ (ธาตุ = ขยาย, แผ่ไป) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ลบ ติ ที่ รติ (รติ > ร) : รต ...
ยันเต  อ่านว่า ยัน-เต

ยันเต อ่านว่า ยัน-เต

ทองย้อย แสงสินชัย ยันเต อ่านว่า ยัน-เต คำว่า “ยันเต” เป็นภาษาปาก (คือภาษาพูดที่แสดงความคุ้นเคย ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นพิธีรีตอง เช่น ตาแป๊ะ ตะบี้ตะบัน เทน้ำเทท่า-พจนานุกรมฯ) มีความหมายว่า ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆ ทำซ้ำซากจำเจ ทำอยู่เสมอ อาจเป็นเรื่อง ...

HOME

Powered By : VeeZa