เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: มิถุนายน, 2018

ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก

วีดีโอสอนอภิธรรม "ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ" หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธัมมิกะเอก พร ...