เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 03 มิถุนายน 2018

อุคคคฤหบดีมีธรรมน่าอัศจรรย์  ๘ อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ตน ๘

อุคคคฤหบดีมีธรรมน่าอัศจรรย์  ๘ อุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ตน ๘

อุคคคฤหบดีมีธรรมน่าอัศจรรย์  ๘  ประการ      ๑.   เห็นพระพุทธเจ้าแต่ไกลก็เลื ...