เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 05 มิถุนายน 2018

ธรรมาธิปไตย  อ่านว่า ทํา-มา-ทิ-ปะ-ไต หรือ ทํา-มา-ทิบ-ปะ-ไต ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ)  ประกอบด้วยคำว่า ธรรม + อธิปไตย