เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 14 สิงหาคม 2018

วิธีดูฆราวาสในคราบสมณะ โปตลิยสูตร ฉบับพิสดาร – พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก
102
0
มัลติมีเดีย, วีดีโอ

วิธีดูฆราวาสในคราบสมณะ โปตลิยสูตร ฉบับพิสดาร – พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

การบวชในพุทธศาสนา มิใช่บวชแค่เครื่องแบบ แต่ต้องบวชใจด้วย การละการทำบาปอกุศล ให ...