เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: ตุลาคม, 2018

ทวีตรีบาตรบูร  ศัพท์ที่นักใส่บาตรควรจะต้องรู้  อ่านว่า ทะ-วี-ตฺรี-บาด-บูน  ประกอบด้วยคำว่า ทวี + ตรี + บาตร + บูร