เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Yearly Archive for: 2018

เรื่องเล่าจากแดนพุทธภูมิ จากอดีตถึงปัจจุบัน (๑) โดย ท่านคมสรณ์ -พระธรรมทูตอินเดีย
105
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

เรื่องเล่าจากแดนพุทธภูมิ จากอดีตถึงปัจจุบัน (๑) โดย ท่านคมสรณ์ -พระธรรมทูตอินเดีย

วัดไทยพุทธคยา- อินเดีย ความภูมิใจของไทย ณ แดนพุทธภูมิกว่า ๖๑ ปีแล้ว ศิล ...