เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 20 มกราคม 2019

การเรียน-การสอนอภิธรรม ชั้นจูฬอาภิธัมมิกะตรี ครั้งที่ ๑-๒

การเรียน-การสอนอภิธรรม ชั้นจูฬอาภิธัมมิกะตรี ครั้งที่ ๑-๒

พระอภิธรรม จูฬฯ ตรี ครั้งที่ 1 -2 ช่วงเช้า-บ่าย  บรรยายโดย  อาจารย์เบญจางค์ เต ...