เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 09 พฤษภาคม 2019

มิลินทปัญหา (ตอนที่ ๔๔)ปัญหาที่ ๓ คิหิปัพพชิตสัมมาปฏิปัตติปัญหา (การปฏิบัติชอบแห่งผู้เป็นคฤหัสถ์ และผู้เป็นบรรพชิต)