เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
บัดนี้ คณะสงฆ์ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๖๑ – ๑ มีนาคม ๖๒ เสร็จภารกิจ เดินทางถึงไทยแล้ว

บัดนี้ คณะสงฆ์ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๖๑ – ๑ มีนาคม ๖๒ เสร็จภารกิจ เดินทางถึงไทยแล้ว

ข่าว
บัดนี้ คณะสงฆ์ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๖๑ - ๑ มีนาคม ๖๒ เสร็จภารกิจ เดินทางถึงไทยแล้ว #ขออนุโมทนาสาธุการดังๆๆ #ขออนุโมทนาสาธุการดังๆๆ #ขออนุโมทนาสาธุการดังๆๆ บัดนี้คณะสงฆ์ผู้ถ ...
ขอเชิญผู้อุปถัมภ์ผู้มีบุญสะสมบุญบารมีตักบาตรพระธุดงค์ ๒,๓,๔,๕ เมษายน ๖๒

ขอเชิญผู้อุปถัมภ์ผู้มีบุญสะสมบุญบารมีตักบาตรพระธุดงค์ ๒,๓,๔,๕ เมษายน ๖๒

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล #ขอเชิญผู้อุปถัมภ์ผู้มีบุญสะสมบุญบารมีตักบาตรพระธุดงค์ #วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989  #เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 2,3,4,5 เมษายน 25 ...
บทความ / Articles
ประโยชน์แห่งศีล ๒ หมวด และศีล ๔ หมวด เป็นอย่างไร?

ประโยชน์แห่งศีล ๒ หมวด และศีล ๔ หมวด เป็นอย่างไร?

บทความ, ปกิณกะ
สมเกียรติ พลเดชอุดมคุณ ประโยชน์ระหว่างศีลหมวดทุกะที่ว่าด้วยอาทิพรหมจริยกศีลและอภิสมาจารยกศีล กับหมวดจตุกกะที่ว่าด้วยจตุปาริสุทธศีล 4 มีปาติโมกข์สังวรศีลเป็นต้น ซึ่งทั้งสองหมวดต่างก็มีประโยชน์บอกกาลที่ควรมีด้วยกันทั้งนั้น แล้วกาล ...
อัศจรรย์แห่งจิต และธรรมที่ปรุงแต่งจิต

อัศจรรย์แห่งจิต และธรรมที่ปรุงแต่งจิต

VeeZa, บทความ
อัศจรรย์แห่งจิต และธรรมที่ปรุงแต่งจิต ในภาพ ... - ในขณะที่ตา (จักขุวิญญาณจิต) เห็นภาพ .... ความสามารถของจักขุวิญญาณจิต (จิตที่ทำหน้าที่เห็น) จะเห็นได้เพียงสีต่าง ๆ เท่านั้น แม้ชื่อของสี (ขาว, ดำ, แดง, น้ำเงิน...) ก็ยังไม่รู ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้ ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่า ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
‘เจ้าคุณพิพิธ’ ห่วงสังคมไทยสู่กลียุค ติงสื่อ ‘กัดเจ็บ’ ผู้พิพากษาล้นโซเชียล พร้อมร่ายกลอน ‘ใจเขาใจเรา’
313
0
ข่าว, สังคม

‘เจ้าคุณพิพิธ’ ห่วงสังคมไทยสู่กลียุค ติงสื่อ ‘กัดเจ็บ’ ผู้พิพากษาล้นโซเชียล พร้อมร่ายกลอน ‘ใจเขาใจเรา’

วันที่ 2 มีนาคม 2560 “พระเทพปฏิภาณวาที” หรือเจ้าคุณพิพิธ วัดสุทัศนเทพวรารา ...
สมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค (สป9) ออกหนังสือเรื่อง ข้อกังวลและกระแสข่าวลือต่อพระพุทธศาสนา
163
0
ข่าว, สังคม

สมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค (สป9) ออกหนังสือเรื่อง ข้อกังวลและกระแสข่าวลือต่อพระพุทธศาสนา

สมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค (สป9) ออกหนังสือเรื่อง ข้อกังวลและกระแสข่าวลือต่อ ...
พระมหาไพรวัลย์ โพสต์ สิทธิฯต้องไม่เลือกปฎิบัติ ชี้ ทั้งวัดสวนแก้ว-วัดอ้อน้อย เลอะเทอะ
167
0
ข่าว, สังคม

พระมหาไพรวัลย์ โพสต์ สิทธิฯต้องไม่เลือกปฎิบัติ ชี้ ทั้งวัดสวนแก้ว-วัดอ้อน้อย เลอะเทอะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหาไพรวัลย์ วรรณบุตร พระนักคิดนักเขียน วัดสร้อยทอง ...
รองอธิการบดี ‘มมร’ ชี้ก่อนแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ต้องคุย มส.ก่อน แนะมองข้ามเท่ากับล่วงเกินสงฆ์ทั่ว ปท.
167
0
การเมือง, ข่าว

รองอธิการบดี ‘มมร’ ชี้ก่อนแก้ พ.ร.บ.สงฆ์ต้องคุย มส.ก่อน แนะมองข้ามเท่ากับล่วงเกินสงฆ์ทั่ว ปท.

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ที่สุดอย่างที่ ๑ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงมีอยู่  ที่สุดอย่างที่ ๒ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้ง ๒ อย่างนี้
ปกิณกะ
ประโยชน์แห่งศีล ๒ หมวด และศีล ๔ หมวด เป็นอย่างไร?
ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาทรงแสดงธรรมจึงทรงใช้ศัพท์ “ไวพจน์” ?
ศีล เมื่อจำแนกโดยการรักษาไว้ได้บริบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ มี 4 ประเภท
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
ข้อสังเกตเกี่ยวกับอนุสัยกิเลส ในความหมายที่ว่า “มีอยู่โดยฐานะที่ยังละไม่ได้”
72
0
VeeZa, บทความ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับอนุสัยกิเลส ในความหมายที่ว่า “มีอยู่โดยฐานะที่ยังละไม่ได้”

ข้อสังเกตเกี่ยวกับอนุสัยกิเลส ในความหมายที่ว่า "มีอยู่โดยฐานะที่ยังละไม่ได ...