เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแผ่นดินธรรม

ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแผ่นดินธรรม

ข่าว
พรรคแผ่นดินธรรม กกต. ประกาศรับรอง ศาสตราจารย์พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานที่ปรึกษาพรรค เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแผ่นดินธรรมลำดับที่ 1 ............................................... ...
คำชี้แจง ของ บรรจบ บรรณรุจิ สมาชิกพรรคแผ่นดินธรรม

คำชี้แจง ของ บรรจบ บรรณรุจิ สมาชิกพรรคแผ่นดินธรรม

ข่าว
Banjob Bannaruji - บ้านบรรณรุจิ คำชี้แจง เรียน พี่น้องชาวแผ่นดินธรรมและชาวพุทธที่รักทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางพรรคแผ่นดินธรรมที่ให้เกียรติเสนอชื่อผมในฐานะผู้สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง ...
บทความ / Articles
สุรพศ ทวีศักดิ์: ยกเลิกการบังคับเรียนศาสนาในโรงเรียนของรัฐ

สุรพศ ทวีศักดิ์: ยกเลิกการบังคับเรียนศาสนาในโรงเรียนของรัฐ

บทความ
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/policybypeople Posted: 03 Feb 2019 08:06 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) Submitted on Sun, 2019-02-03 23:06 สุรพศ ทวีศักดิ์ ดูรายการ “นโยบา ...
เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ การกอบกู้มรดกวัฒนธรรมจากจิตรกรรมพุกาม

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ การกอบกู้มรดกวัฒนธรรมจากจิตรกรรมพุกาม

บทความ, ปกิณกะ
ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ Posted: 01 Feb 2019 10:59 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) Submitted on Sat, 2019-02-02 01:59 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.เส ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓ บางพวก เปลือยเปล่าไม่นุ่งผ้าห่มผ้า บางพวก ยืนเท้าเดียวยกเท้าหนึ่งไว้ปัสสาวะ บางพวก ถ่ายอุจจาระแล้วเช็ดด้วยนิ้วมือเลียด้วยลิ้น บางพวก มิได้ยินดีซึ่งวัตถุอันตระกูลนิมนต์ บางพวก รับแต่ข้าวปากหม้อ บางพวก รับจังหันแต่เรือนเดียว บางพวก รับจังหันแต่สองเรือน บางพวก กินข้าวแต่เพียงคำเดี ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
หวังว่าจะได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้น ปรากฏการณ์คนวรรณะจัณฑาลของอินเดียเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา
207
0
ข่าว, สังคม

หวังว่าจะได้รับการปฏิบัติที่ดีขึ้น ปรากฏการณ์คนวรรณะจัณฑาลของอินเดียเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนา

ที่เมืองมุมไบ อินเดีย เดือนหน้านี้ คานทิ ศาไวยะ อายุ20ปี  จะเลิกนับถือศาสนาฮิน ...
พระมหาไพรวัลย์ ติง “ม้า อรนภา” กว่าจะมีที่ยืนในสังคม ก็ควรมองคนอื่นด้วยความใจกว้าง
283
0
ข่าว, สังคม

พระมหาไพรวัลย์ ติง “ม้า อรนภา” กว่าจะมีที่ยืนในสังคม ก็ควรมองคนอื่นด้วยความใจกว้าง

ยังไม่เลิกดราม่า กรณีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ที่ “กุ๊บกิ๊บ” สุมณทิพย์ ให้ “พระบี้ ...
สุดประทับใจ!! พระสงฆ์ยื่นมือช่วยชาวมุสลิม เหยื่อเรือล่มเจ้าพระยา แม้ต่างศาสนา (มีคลิป)
158
0
ข่าว, สังคม

สุดประทับใจ!! พระสงฆ์ยื่นมือช่วยชาวมุสลิม เหยื่อเรือล่มเจ้าพระยา แม้ต่างศาสนา (มีคลิป)

วันที่ 21 ก.ย.2559 พระครูอนุกูลศาสกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา(รักษาการเจ้า ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๖. อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๕. ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๔. พระอานนท์ร้องไห้
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ที่สุดอย่างที่ ๑ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงมีอยู่  ที่สุดอย่างที่ ๒ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้ง ๒ อย่างนี้
ปกิณกะ
เรียนอภิธรรมชั้นจูฬ-ตรี วัดจากแดง วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๒
เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ การกอบกู้มรดกวัฒนธรรมจากจิตรกรรมพุกาม
อาหารนิทฺทา ภยเมถุนญฺจ  พรมแดนระหว่างคนกับสัตว์
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
“สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง ควรจะอธิบายอย่างไร ?
46
0
VeeZa

“สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง ควรจะอธิบายอย่างไร ?

"สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ" เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจร ...

HOME

Powered By : VeeZa