เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 53 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 53 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  #ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 53 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61) #พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า “สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง” ...
ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 52 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 52 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล #ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 52 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61) #พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า “สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง” # ...
บทความ / Articles
ข้อควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมในวันมาฆบูชา

ข้อควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมในวันมาฆบูชา

VeeZa, บทความ
โดยหลักแห่งพุทธฯ - การทำจิตให้ผ่องแผ้ว (สจิตฺตปริโยทปนํ) ...มุ่งหมายเอา การได้สำเร็จอรหัตตผล ผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เท่านั้น ชื่อว่ามีจิตที่ผ่องแผ้ว..เพราะไม่มีอนุสัยกิเลสเกิดได้อีก นั่นแล ชื่อว่ามีจิตผ่องแผ้วบริสุทธิ์... ...
สุรพศ ทวีศักดิ์: ยกเลิกการบังคับเรียนศาสนาในโรงเรียนของรัฐ

สุรพศ ทวีศักดิ์: ยกเลิกการบังคับเรียนศาสนาในโรงเรียนของรัฐ

บทความ
ที่มาภาพ https://www.facebook.com/policybypeople Posted: 03 Feb 2019 08:06 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) Submitted on Sun, 2019-02-03 23:06 สุรพศ ทวีศักดิ์ ดูรายการ “นโยบา ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓ บางพวก เปลือยเปล่าไม่นุ่งผ้าห่มผ้า บางพวก ยืนเท้าเดียวยกเท้าหนึ่งไว้ปัสสาวะ บางพวก ถ่ายอุจจาระแล้วเช็ดด้วยนิ้วมือเลียด้วยลิ้น บางพวก มิได้ยินดีซึ่งวัตถุอันตระกูลนิมนต์ บางพวก รับแต่ข้าวปากหม้อ บางพวก รับจังหันแต่เรือนเดียว บางพวก รับจังหันแต่สองเรือน บางพวก กินข้าวแต่เพียงคำเดี ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๖. อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๕. ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๔. พระอานนท์ร้องไห้
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย / Multimedia
ทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้คนนับถือศาสนาเดียวกัน
น่าคิดนะครับ เพราะผมเกิดมาในศาสนาอิสลาม ความจริง ผมเชื่อความจริง ผมไม่ต้องการให้ความนิยม ของอิสลาม มาให้อนาคตถูกกำหนด เเล้วหมิ่นศาสนาอื่น ผมไม่ต้องการอย่างนั้น ผมเองก็มีปัญญา พิจารณาความจริง นะครับ ผมเชื่อในความดีของผม 
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ปกิณกะ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
เรียนอภิธรรมชั้นจูฬ-ตรี วัดจากแดง วันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๒
เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ การกอบกู้มรดกวัฒนธรรมจากจิตรกรรมพุกาม
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
“สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง ควรจะอธิบายอย่างไร ?
48
0
VeeZa

“สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง ควรจะอธิบายอย่างไร ?

"สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ" เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจร ...

HOME

Powered By : VeeZa