Monday, May 1 2017

Breaking News

NEWS / ข่าว
‘หญิงหน่อย’ ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให้การเมืองอ่อนแอ จนเกิด ‘รัฐประหาร’ วนไปมาเช่นเดิม

‘หญิงหน่อย’ ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให้การเมืองอ่อนแอ จนเกิด ‘รัฐประหาร’ วนไปมาเช่นเดิม

การเมือง, ข่าว
'หญิงหน่อย' ดึงนักการเมืองถกพุทธวิธีแก้ขัดแย้งการเมืองไทย ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให้การเมืองอ่อนแอ จนนำไปสู่การรัฐประหารเช่นเดิม เมื่อวันที่ 21 เม.ย.  ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ คุณหญิงสุดารั ...
คณะสงฆ์ตรวจความเรียบร้อยอาคารสภาธรรมกายสากล

คณะสงฆ์ตรวจความเรียบร้อยอาคารสภาธรรมกายสากล

ข่าว, สังคม
เจ้าคณะตำบลคูคต พร้อมคณะพระวินยาธิการ ตำรวจตรวจความเรียบร้อย อาคารสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย วันที่ 27 พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าคณะตำบลคูคต พระมหาชิต ฐานชิโต เจ้าคณะตำบลบึ ...
บทความ / Articles
ศาสนากับรัฐและคุณค่าในโลกร่วมสมัย พุทธแบบไทยๆ กับรัฐแบบเก่าๆ

ศาสนากับรัฐและคุณค่าในโลกร่วมสมัย พุทธแบบไทยๆ กับรัฐแบบเก่าๆ

การเมือง, บทความ
Posted: 28 Apr 2017 08:55 AM PDT  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เวบไซท์ประชาไท) เสวนา ‘ศาสนากับรัฐและคุณค่าในโลกร่วมสมัย’ นิธิระบุปัญหาของพุทธไทยคือไม่ยอมเข้าแข่งกับชุดคุณค่าอื่นๆ ในสังคม เพราะที่ผ่านมาถูกปกป้องมากเกินไป ด้านวิจักขณ ...
คำว่า “สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม” การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า “ความประมาท” ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ?

คำว่า “สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม” การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า “ความประมาท” ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ?

บทความ, ปกิณกะ
คำว่า "สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม" การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า "ความประมาท" ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ? คำว่า "การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่าความประมาท" นั้น แท้จริงแล้ว เป็นคำพูดรวม ๆ หมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่จิตของบุคคลปราศจากสติ คือไม่มี ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
เหตุเกิดแห่งโอตตัปปะ ปัญหาพยากรณ์ หัวใจคาถากาสลัก รักษาโรคไต
เหตุเกิดแห่งโอตตัปปะ ๔ ๑. อตฺตานุวาทภยํ กลัวต่อการติเตียนตนเอง ๒. ปรานุวาทภยํ กลัวผู้อื่นจะติเตียน ๓. ทณฺฑภยํ กลัวต่อการลงโทษ ๔. ทุคฺคติภยํ กลัวต่อทุคติ ปัญหาพยากรณ์ ๔ ๑. เอกงฺสพยากรณีย แก้ตรง (คือแก้โดยส่วนเดียว) ๒. วิภชฺชพยากรณีย จำแนกแก้ (คือจำแนกออกแก้เป็นส่วนๆ) ๓. ปฏิปุจฺฉาพยากรณีย ย้อนถามแล้วจึงแก้ ๔. ฐปนีย ยกเลิกไม่แก ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
‘หญิงหน่อย’ ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให้การเมืองอ่อนแอ จนเกิด ‘รัฐประหาร’ วนไปมาเช่นเดิม
3
0
การเมือง, ข่าว

‘หญิงหน่อย’ ซัด 85 ปีเขียนรธน.ให้การเมืองอ่อนแอ จนเกิด ‘รัฐประหาร’ วนไปมาเช่นเดิม

'หญิงหน่อย' ดึงนักการเมืองถกพุทธวิธีแก้ขัดแย้งการเมืองไทย ซัด 85 ปีเขียนรธ ...
วิธีใช้กฎหมายกับคดีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในอดีต : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการป.ป.ช.
1
0
การเมือง, บทความ

วิธีใช้กฎหมายกับคดีพระสงฆ์ผู้ใหญ่ในอดีต : โดย สมลักษณ์ จัดกระบวนพล อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาและกรรมการป.ป.ช.

ความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ ไม่อาจบังคับให้บุคคลศรัทธาในสิ่ง ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓
สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๓. คราวเมื่อทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๒. ปัจฉิมทัสนา ณ เวสาลี
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๑. ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย